Video: Als je ouders scheiden, laat je horen!

Om kinderen te informeren over hun rechten als hun ouders scheiden, heeft onderzoeker Naomi Spalter een animatievideo gemaakt. Naast jurist, is Naomi ook kunstenaar/illustrator en de tekeningen zijn van haar hand. De video is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar.  Vaak weten kinderen niet wat hun rechten zijn en dat hun stem belangrijk is in familie- en jeugdzaken, zegt ze. Daar wil ik iets aan doen.

Animatievideo gemaakt door Mr. dr. Naomi Spalter (script, tekeningen) en Jill Vanc (animatie).

Als wetenschapper ben ik geïnteresseerd in 'legal design, in manieren om het recht toegankelijk te maken in een wereld die juridisch al complexer wordt. Bijvoorbeeld door het te visualiseren. Daarbij komt dat uit veel onderzoeken volgt dat kinderen (te) weinig gebruik maken van hun participatierechten in familie- en jeugdzaken. Een van de oorzaken kan zijn dat zij vaak niet weten dat zij deze rechten hebben. Zo kwam ik op het idee voor deze animatie, vertelt Naomi Spalter. De tekeningen heb ik zelf gemaakt en het animeren is gedaan door Jill Vanc. Ik heb geprobeerd een script te schrijven dat aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen en gekozen voor een voice over stem van een twaalfjarige. Op deze manier probeer ik zoveel mogelijk kinderen te bereiken die te maken hebben met dit onderwerp.

Rechters wegen het belang van het kind mee

De gevolgen van scheiding zijn voor kinderen heel groot. Zij hebben daarom het recht hun stem te laten horen. Bijvoorbeeld over waar ze komen te wonen, bij wie ze de meeste tijd willen doorbrengen, of over het ouderschapsplan. Rechters kunnen het beste beslissen wat in het belang van het kind is als zij de stem van het kind hebben gehoord. Ouders weten overigens vaak ook niet dat kinderen participatiemogelijkheden hebben. Het is goed dat dit breed bekend wordt, bij zoveel mogelijk mensen.

Met de tekeningen, het verhaal en een jonge stem, wil ik aansluiten bij de belevingswereld van kinderen

Zelf op je smartphone te bekijken

Wellicht gaat Naomi Spalter in de toekomst nog meer animaties maken over kinderrechten en mogelijkheden tot participatie in familie- en jeugdzaken. Kinderen hebben ook in andere familie- en jeugdprocedures behoefte aan kindvriendelijke informatie over hun rechten. Denk aan kinderen die onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst. Maar niet slechts voor kinderen, ook voor volwassenen kunnen animaties van betekenis zijn. Tal van voorbeelden zijn te verzinnen waarin een korte duidelijke uitleg over je rechten belangrijk is, bijvoorbeeld als sprake is van een arbeidsrechtelijk conflict of een gedwongen opname in een psychiatrische instelling.

Kinderen kunnen in familie- en jeugdzaken bijvoorbeeld ook contact opnemen met de kinder- en jeugdrechtswinkel, maar ik denk dat goede informerende video’s laagdrempelig zijn en heel goed werken voor een jong publiek. Die kunnen ze op een tablet of eigen smartphone bekijken en zo kan je hen rechtstreeks bereiken. Het is een eerste stap: participeren begint met informeren. Je kan pas meedoen als je weet dat je rechten hebt.

Contact

Wie interesse heeft om deze animatie op een eigen website te zetten, of samen te werken, kan contact opnemen met Naomi Spalter

Over Naomi Spalter's onderzoek  

Mr. dr. Naomi Spalter is verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).  Ze heeft veel onderzoek gedaan naar partneralimentatie, waar ook haar proefschrift over ging. Momenteel richt ze zich eveneens op de vergroting van toegang tot participatierechten van minderjarigen in familie- en jeugdzaken met behulp van legal design. Daarnaast doet ze samen met anderen in opdracht van de Raad voor de rechtspraak onderzoek naar de procedure van gezamenlijke toegang van ouders. Haar werk sluit deels aan bij Dynamics of Youth, een strategisch onderzoeksthema van de Universiteit Utrecht. Hierbij bestuderen wetenschappers uit alle faculteiten, hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen in onze snel veranderende samenleving.