Video: aan het werk, maar arm

Er zijn in Nederland zo’n 220.000 mensen die werken, maar onvoldoende inkomen en bestaanszekerheid hebben om rond te komen. Sonja Bekker, onderzoeker Europees Sociaal Beleid deelt wetenschappelijke inzichten over de oorzaken en adviezen om hier wat aan te doen.

De Universiteit Utrecht doet mee aan een Europees project, Working Yet Poor, dat dit onderwerp in zes landen bestudeert. Het doel is om maatregelen bij overheden voor te stellen om het probleem van werkende armen aan te pakken. Sonja Bekker is verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht.