Vici-beurs voor Marius Crainic

Utrechtse wiskundige krijgt subsidie van 1,5 miljoen euro

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf Utrechtse onderzoekers, waaronder wiskundige Prof.dr. Marius Crainic, een subsidie van anderhalf miljoen euro toegekend. Met deze Vici-beurs kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. In totaal krijgen 31 Nederlandse toponderzoekers een Vici.

Van alle Vici-subsidies die in de periode 2002 t/m 2014 zijn toegekend, ging 17% naar Utrechtse onderzoekers: 62 van de 357 subsidies. Utrecht heeft in vergelijking met de andere universiteiten en instituten tot nu toe het meeste Vici-talent in huis, zowel in absolute als relatieve zin.

Toponderzoekers
De Vici-subsidie van NWO is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden.

Veni, Vidi, Vici
De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen.

De Utrechtse Vici-winnaars zijn:

 • Poissonmeetkunde binnenstebuiten
  Prof.dr. Marius Crainic - Universiteit Utrecht, Wiskunde
  Poissonmeetkunde is het raamwerk dat de klassieke mechanica onderbouwt. Het geeft gevoel voor en meetkundig inzicht in de gecompliceerde formules uit de natuurkunde. Dit onderzoek zal nieuwe inzichten en ook toepassingen in andere gebieden van de meetkunde en natuurkunde opleveren. 
 • De grote DNA-puzzel
  Prof.dr.ir. Edwin Cuppen - Hubrecht Institute / UMC Utrecht, Genetica
  Veranderingen in het menselijk DNA kunnen leiden tot aangeboren aandoeningen en kanker. Dit onderzoek bestudeert op systematische wijze de oorzaak en gevolgen van DNA-veranderingen op structuurniveau en hun bijdrage aan het ontstaan van ziekten.
 • Het tij gekeerd
  Dr. Maarten KleinhansUniversiteit Utrecht, Fysische Geografie
  Zandbanken en geulen in riviermondingen veranderen doorlopend door eb en vloed vanuit de zee. Deze estuaria zijn belangrijke natuurgebieden en havens. Dit onderzoek gaat oorzaken na van de veranderlijke patronen door ze na te bootsen in computermodellen en in experimenten.
 • Stuivend zand
  Prof.dr. Gerben Ruessink Universiteit Utrecht, Fysische Geografie
  Kustduinen beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De onderzoekers gaan in detail bestuderen hoe en hoeveel strandzand de duinen in waait. Dit verstuiven is essentieel om duinen te laten meegroeien met zeespiegelstijging en zorgt tegelijkertijd voor een aantrekkelijk en dynamisch duinlandschap.
 • Natuurlijke ijzerbemesting van de zee
  Prof.dr. Caroline Slomp – Universiteit Utrecht, Aardwetenschappen
  IJzer is een voedingsstof voor algen. De zeebodem is een belangrijke bron van ijzer en zorgt voor natuurlijke bemesting van de zee. Dit onderzoek gaat na hoe die bron verandert als een zee zuurstofloos wordt en wat de gevolgen zijn.