18 april 2019

Vervoerskosten bestuur

Naar aanleiding van berichtgeving over hoge vervoerskosten bij de Universiteit Utrecht: de universiteit realiseert zich dat de binnenlandse vervoerskosten voor de collegevoorzitter in vergelijking met de andere universiteiten hoog zijn, en heeft in 2018 al de nodige stappen gezet om dat te veranderen.

Eind 2018 is het leasecontract van een van de twee dienstauto’s en het contract van een van de chauffeurs beëindigd. De collegevoorzitter gaat dit jaar naar Utrecht verhuizen, waardoor de kosten voor woon-werk-verkeer aanmerkelijk lager zullen worden.

De Raad van Toezicht heeft met leden van het College van Bestuur afgesproken dat ze voor werk- en woon-werk-gerelateerd vervoer gebruik kunnen maken van een auto met chauffeur. De hoge binnenlandse vervoerskosten van de collegevoorzitter hangen voor het overgrote deel samen met het feit dat de universiteit in 2018 twee lease-dienstauto’s en chauffeurs had. De kosten hiervan - inclusief bijvoorbeeld de salariskosten van de chauffeur - worden toegerekend aan de collegeleden voor feitelijk gebruik. Dat zorgt voor het hoge bedrag.

In het kader van transparantie zet de Universiteit Utrecht standaard een overzicht van de gemaakte kosten online. Wij hanteren hierbij de afspraken en definities die in VSNU-verband gemaakt en vastgelegd zijn.