Hoogleraren reageren op het nieuwe regeerakkoord

Vertrouwen in de Toekomst?

Op 10 oktober werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Enkele Utrechtse wetenschapper geven op basis van hun expertisegebied een eerste reactie.

Wat me opvalt, is dat dit kabinet redelijk grondrechten-'minded' is

Maar tegelijkertijd: er zijn nog zoveel onzekerheden over de uitwerking, en er is soms sprake van moeilijke botsingskwesties. Veel van de medisch-ethische kwesties spelen zich af op complexe kruisvlakken van grondrechten: het recht op leven, het zelfbeschikkingsrecht en het recht op gezondheid.

Lees verder over de staat van de Nederlandse grondrechten

Er staan allerlei maatregelen in het regeerakkoord om het werkgevers makkelijker te maken, maar die leiden niet automatisch tot meer vaste banen.

‘Investeren voor iedereen’, ‘Zekerheid en kansen in een nieuwe economie’; uit de hoofdstuktitels van het regeerakkoord spreekt een oprechte behoefte aan meer evenwicht in een de laatste jaren wat scheefgegroeide samenleving. Maar of de maatregelen die intentie ook ondersteunen is nog maar de vraag.

Lees verder over de arbeidsmarktplannen

De inzet op ‘opvang in de regio’ staat al sinds het midden van de jaren tachtig van vorige eeuw centraal. Maar het is tot nu toe nog niet gelukt.

Het regeerakkoord zet vol in op ‘opvang in de regio’ van vluchtelingen. Zo staat er: “Het heeft de voorkeur bescherming te bieden in de regio van het thuis dat men noodgedwongen moest ontvluchten”. Hiervoor worden geen ondersteunende redenen gegeven: waarom heeft dat de voorkeur, en voor wie? 

Lees verder over de plannen voor vluchtelingenbeleid

Opvallend is de keus voor koolstofopvang en -opslag, met name voor de industrie. Ze denken er 18 megaton CO2 mee te kunnen besparen. Dat is heel veel, als je bedenkt dat de hele industrie in de regio Rotterdam zo’n 30 megaton uitstoot.

Ik denk zeker dat dit regeerakkoord hoop voor de toekomst biedt. Ik vind de ambitie die eruit spreekt op het gebied van energie en klimaat zeer te prijzen. Samen met anderen riep ik eerder al op tot een klimaatwet en die komt er nu, dat is goed nieuws. Het zou wel meer vertrouwen wekken als die wet ook breed gesteund wordt in de Tweede Kamer, niet alleen door de coalitie maar ook door de linkse oppositiepartijen.

Lees verder over de klimaat en energieplannen