Verslag van het congres Waterbeheer in de lage landen

Foto: Paul van de Velde

Op vrijdag 22 maart 2024, Wereldwaterdag, vond het congres ‘Waterbeheer in de lage landen’ plaats in het Joint Research Centre Zeeland van de Hogeschool Zeeland. Dit interactief congres werd georganiseerd door Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) met ondersteuning van de Stichting Schilthuisfonds, en is een eerste samenwerking met het Delta Climate Centre in Zeeland. Hieronder vindt u een beschrijving van, en reflectie op, het congres, alsook een overzicht van alle presentaties.

De uitdagingen en kansen die verband houden met water (zoals kwaliteit, kwantiteit, veiligheid, recht op water, toegang tot water) zijn ongekend en verdienen onze aandacht. Tijdens het interactieve congres kwamen deze uitdagingen en recente ontwikkelingen met betrekking tot water uitgebreid aan bod. De bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de waterwetgeving (waaronder waterkwaliteit, hoogwaterbescherming, zoetwatervoorziening en adaptatie) en de financiering van het waterbeheer in Nederland en Vlaanderen werden hierbij belicht.

De mix van ervaren experts en jonge onderzoekers zijn ook ingegaan op concrete instrumenten, zoals de Vlaamse en Nederlandse Watertoets, de Vlaamse verplichting om bij het bouwen en verbouwen van woningen een bepaalde hoeveelheid regenwater te kunnen verwerken, het Nederlandse beleid van ‘water en bodem sturend’ en het Vlaamse equivalent.

De bevindingen van het congres zullen worden gepubliceerd in een boek met als redacteuren prof. dr. Herman Havekes, prof. dr. Marleen van Rijswick en dr. Cathy Suykens. 

In onderstaand document wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste lessen opgedaan tijdens het congres:

Reflectie op het congres Waterbeheer in de lage landen

Presentaties

Hieronder vindt u een overzicht van het programma, met daarbij een link naar de pdf-bestanden van de presentaties:

10.25 – 12.25

Plenaire ochtendsessie

 • Organisatie en financiering van het waterbeheer
  • Herman Havekes (bijzonder hoogleraar UU en strategisch adviseur Unie van Waterschappen)
  •  Ann Carette (postdoc onderzoeker Faculteit Rechten UA en bestuursrechter Raad voor Vergunningsbetwistingen)
 • Het recht op water
 • Waterkwaliteitszorg en prioritaire stoffen
  Jasper Van Kempen (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Isabelle Larmuseau (advocaat omgevingsrecht en docent KU Leuven)
 • Water en natuur
  Hendrik Schoukens (hoogleraar UGent) en Edward Brans (bijzonder hoogleraar UU en advocaat Pels Rijcken)
13.20 – 14.00

Workshopronde 1

14.20 – 15.00

Workshopronde 2

15.00 – 15.45

Plenaire sessie

 • Reflecties en lessons learned – door Peter Glas (gewezen Deltacommissaris, Watergraaf en voorzitter OESO Water Governance Initiative) en Eddy Storms (Eerste Voorzitter – Dienst van de Bestuursrechtcolleges).
 • Afsluiting door Barbara Oomen (Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences)
Programma van het congres Waterbeheer in de lage landen