Verslag UCERF-symposium 2019

UCERF symposium 2019

Het 13e UCERF symposium heeft plaatsgevonden op 18 april 2019 in het Academiegebouw te Utrecht. Tijdens het symposium hebben sprekers vanuit de wetenschap en de praktijk een voordracht gehouden over uiteenlopende onderwerpen uit het familierecht. Het symposiumverslag zal spoedig te raadplegen zijn op onze website.

Het programma was als volgt samengesteld:

 • Dr. Inge van der Valk & dr. Christina Jeppesen de Boer
  Beiden universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht
  De naleving van zorg- en omgangsregelingen
 • Mr. dr. Jan-Ger Knot
  Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  De nieuwe EU-verordeningen inzake huwelijks- en partnerschapsvermogensstelsels
 • Mr. Sanne van de Velde
  Raadsadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en programmamanager gegevensbescherming Directie Wetgeving en Juridische Zaken
  Dilemma’s van een wetgevingsjurist rond de leeftijdsgrens en toestemming in de AVG
 • Mr. Stans Goudsmit
  Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam e.o.
  Rotterdamse toestanden: ervaringen van een gemeentelijke kinderombudsman
 • Mr. Joost Huijer
  Promovendus en docent aan de Universiteit Utrecht
  De juridische rechtvaardiging van kinderbeschermingsmaatregelen in de praktijk
 • Mr. Hein Schröder & drs. Tineke van den Berg
  Familierechter bij de rechtbank Overijssel / GZ-psycholoog kind & jeugd en orthopedagoog generalist
  Pilot Bruggesprek: kinderen op leeftijdsadequate wijze betrekken bij het ouderschapsplan