Verslag UCERF-symposium 2018

Publiek bij UCERF symposium 2018

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 heeft het jaarlijkse UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht plaatsgevonden.

De ongeveer 150 deelnemers aan het inmiddels twaalfde symposium werden allereerst door prof. dr. Wendy Schrama welkom geheten. Tijdens haar welkomstwoord ging zij in op het WODC-onderzoek naar de rechtspositie van vermisten in rechtsvergelijkend perspectief dat door onderzoekers van UCERF is uitgevoerd.

Het symposium ging daarna van start met drie sprekers onder voorzitterschap van mr. dr. Marjolein van den Brink. Prof. dr. Freek Schols mocht het spits afbijten met een interessante presentatie over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Hierin ging hij met name in op de verschillende vermogens die kunnen ontstaan indien partners trouwen of gaan samenwonen. Zijn beeldspraak over ‘het spook van het vierde vermogen’ was hierbij treffend geformuleerd.

Daarna sprak mr. dr. Evelien van Wijk-Verhagen. Zij presenteerde een aantal bevindingen uit haar proefschrift over redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Hierbij besprak zij onder meer haar vernieuwende onderzoeksmethodes, en haar belangrijkste conclusies. Dit onderzoek kan meer inzicht verschaffen in de verschillende redenen voor advocaten en rechters om een beroep op redelijkheid en billijkheid te doen. Ze eindigde met een pleidooi voor advocaten en rechters om duidelijker aan te geven welke functie een beroep op redelijkheid en billijkheid heeft in specifieke gevallen.

Ten slotte sprak mr. Friso Kleefmann vanuit zijn hoedanigheid als teamvoorzitter bij de Rechtbank Noord-Holland over de nieuwste ontwikkelingen binnen KEI. Hij ging hierbij in op de rol van de familierechter: moet de rechter lijdelijk of leidelijk zijn? Dit is altijd al een relevante vraag geweest, maar wordt nog prangender wanneer KEI landelijk is uitgerold.

Na een korte pauze werd de middag voorgezeten door mr. dr. Jet Tigchelaar. Prof. dr. Charlotte Declerck, advocaat en hoofddocent aan de Universiteit Hasselt, sprak als eerste over verblijfsregelingen van kinderen na scheiding naar Belgisch recht. Centraal stond de situatie waarin een omgangsregeling in overleg tussen de ouders is vastgesteld, maar na verloop van tijd om een rechterlijke herziening wordt verzocht. De reden daarvoor kan zijn de toegenomen leeftijd van het kind, dat ouders een nieuwe baan of partner hebben of de oude omgangsregeling op een andere manier niet meer volstaat. De lessen uit het Belgische recht zijn ook voor Nederland relevant.

Daarna ging dr. Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater en postdoc onderzoeker, in op haar onderzoek naar het vaststellen van wilsbekwaamheid bij kinderen. Haar onderzoek spitst zich toe op wilsbekwaamheid van kinderen om te beslissen over medische behandelingen. De uitkomsten kunnen mogelijk ook van belang zijn voor het familierecht. Met interessante filmpjes en onderzoeksresultaten liet zij zien hoe wilsbekwaamheid bij kinderen wordt vastgesteld. Mr. Sandra Verburgt sloot de middag af met een presentatie over de gevolgen van de Brexit voor Europese gezinnen en de ‘mist’ die hieromtrent nog boven de Noordzee hangt. De onduidelijke situatie is onwenselijk en heeft reeds geleid tot een aantal rechtszaken, die ook voor het familierecht implicaties hebben.

Onder het genot van een hapje en drankje was er na de verschillende en boeiende presentaties gelegenheid om met elkaar na te genieten van een zeer interessant en goedbezocht symposium.

De bundel met bijdragen van de sprekers kunt u bestellen via Ars Aequi.