6 maart 2015

Verschenen: Martin Kindt, Wat te bewijzen was

Auteur: Martin Kindt
Uitge­ver: Univer­siteit Utrecht
160 bladzij­den, € 12,50

Martin Kindt schreef zestig afleve­ringen van de rubriek "Wat te bewij­zen is" in de voorma­lige Nieuwe Wis­krant. In elke afleve­ring stond een elegan­te menge­ling van wiskun­de, didac­tiek, histo­rie en opinie.

Alle afleveringen van de  rubriek van Martin Kindt uit de voormalige Nieuwe Wiskrant zijn nu gebundeld onder de titel Wat te bewijzen was.  Deze bundel werd tijdens de Nationa­le Wiskun­de Dagen gepre­sen­teerd.

U kunt het boek van Martin Kindt via deze link bestel­len.