20 februari 2017

Verkiezingen: de Eerste Kamer onder vuur

Waarom staat de positie van de Eerste Kamer ter discussie tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer? En wat zijn de verschillende partijen er mee van plan?

Coen Modderman en Wytze van der Woude, beide docent en onderzoeker bij Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, bespreken de plannen en bekijken hoe haalbaar die zijn: Verkiezingen: de Eerste Kamer onder vuur

 

Onderzoeker
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Dit artikel is onderdeel van het Dossier Verkiezingen in roerige tijden van de Universiteit Utrecht. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsonderwerpen vanuit verschillende perspectieven.