Vergroot of verkleint de pandemie genderongelijkheid?

De Covid-19-pandemie en de daaropvolgende overheidsmaatregelen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de gelijkheid tussen werkende mannen en vrouwen. Door de complexiteit en abruptheid van de crisis is het onduidelijk of zij bestaande genderongelijkheden zal vergroten of juist verkleinen. Mara Yerkes, die onder meer onderzoek doet naar genderongelijkheid, heeft dankzij ODISSEI toegang gekregen tot een representatieve groep mensen om te onderzoeken hoe moeders van vaders verschillen in hun ervaring van betaald werk, zorgtaken en werk-zorgcombinaties in tijden van de pandemie.

Mara Yerkes

Wanneer Nederlandse stellen kinderen krijgen, blijven mannen vaker fulltime werken. Ze nemen dan ook een relatief klein deel van de zorgtaken voor de kinderen op zich. Vrouwen daarentegen werken vaker in deeltijd en nemen een groter deel van de zorg voor kinderen voor hun rekening. Nu de overheid scholen en kinderopvang heeft gesloten, kan dit leiden tot een herbevestiging van de verzorgende rol van de vrouw. 

Tijdelijke omkering taakverdeling

“Maar”, zo laat de Utrechtse wetenschapper weten, “het tegenovergestelde zou ook kunnen gebeuren. Aangezien Nederlandse vrouwen oververtegenwoordigd zijn in bepaalde cruciale beroepen, zien vaders zich nu wellicht genoodzaakt om een groter deel van de zorgtaken op zich te nemen. Dit kan leiden tot een tijdelijke omkering in de taakverdeling bij koppels. De vragen die we met ons onderzoek onder meer willen beantwoorden: hoe gaan koppels om met deze veranderde omstandigheden, en hoe beïnvloedt dit de werk-privébalans?”

Met de honorering van Yerkes' aanvraag (die zij samen deed met Chantal Remery van de Universiteit Utrecht, en met onderzoekers van de UvA en het Radboud) krijgen de wetenschappers toegang tot de dataverzameling van het zogenoemde LISS panel. Het LISS panel bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens en is een representatieve afspiegeling van het bevolkingsregister van het CBS.