1 augustus 2016

Veni-subsidie voor jonge wetenschapper Miroslava Scholten

Dertig onlangs gepromoveerde wetenschappers van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut hebben van NWO een Veni-subsidie ontvangen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren. Het onderzoek van dr. Miroslava Scholten ontvangt ook een Veni van het NWO. Scholten is universitair docent bij het departement Rechtsgeleerdheid. 

In totaal kende NWO 161 Veni-beurzen toe aan Nederlandse onderzoekers, waarvan achtentwintig aan Utrechtse onderzoekers. Zij krijgen het geld vanwege hun talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Hoewel de Veni-onderzoekers aan het begin van hun carrière staan, hebben ze al wel aangetoond dat zij een groot talent hebben voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd.

Wees in control!
Het onderzoek van Miroslava Scholten (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) gaat over het verbeteren van toezicht en handhaving binnen de EU. 
Niet alleen nationale maar ook steeds meer EU-organen, zoals de Europese Centrale Bank, zijn bevoegd om diegene die EU-recht schenden, te inspecteren en te straffen. Deze EU-nationale mix van handhavingsbevoegdheden maakt het echter mogelijk voor toezichthouders om democratische en judiciële verantwoordelijk te ontwijken. Het doel van dit project is om deze ontwijking onmogelijk te maken.