Veel potentie om methaanuitstoot energiesector EU te verminderen

Onderzoek biedt handvatten voor gerichte aanpak

Photo: Environmental Defense Fund

De olie-industrie in Roemenië heeft een enorm potentieel voor vermindering van methaanuitstoot. Dat heeft een team van wetenschappers onder leiding van de Utrechtse hoogleraar Thomas Röckmann aangetoond. De Roemeense olie-industrie stootte in 2019 net zoveel methaan uit als alle andere olie-industrieën in Europa samen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Environmental Defense Fund en op 20 september gepubliceerd in het wetenschappelijke Journal of Atmospheric Chemistry and Physics.

Roemenië is een grote Europese olieproducent. Het land ontdekte al vroeg in de geschiedenis hoe je olie op grote schaal kunt produceren. Inmiddels vervaardigt Roemenië ongeveer 3,3 miljoen ton olie per jaar. Het wordt opgepompt uit oliebronnen, bewerkt door raffinaderijen, en getransporteerd via een uitgebreid netwerk van pijpleidingen. In de oliebronnen wordt vaak ook aardgas aangetroffen, dat voornamelijk uit methaan bestaat.

Uit de nieuwe studie blijkt dat er in 2019 ongeveer 120 kiloton van het broeikasgas methaan vrijkwam bij de olieproductie in Roemenië. Dat is naar schatting net zoveel als de uitstoot van alle andere Europese olie-industrieën samen. Gemiddeld gaat het volgens de studie om 5,4 kilogram methaan per uur, op elke locatie waar metingen zijn gedaan (zie kader).

Ontsnappend aardgas

Het terugdringen van de uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan is belangrijk om opwarming van de aarde tegen te gaan. De studie in kwestie laat niet alleen zien hoeveel methaan er terechtkomt in de atmosfeer vanwege de olie-industrie in Roemenië, het onderzoek geeft ook nauwkeurig weer wat de exacte bronnen zijn van het gas. Lekkages en andere defecten komen regelmatig voor, maar het grootste deel, namelijk tot driekwart van de totale methaanuitstoot, blijkt gerelateerd aan het gecontroleerd laten ontsnappen van aardgas. Men laat het gas bijvoorbeeld ontsnappen voor operationele redenen, maar ook omdat het in de olie-industrie vaak nog gezien wordt als bijproduct.

Oliebedrijven en overheden beschikken nu over de juiste informatie om de methaanuitstoot heel gericht en significant terug te dringen

Europese wetgeving

Volgens Röckmann was het totaal onverwacht dat de Roemeense olie-industrie zoveel methaan uitstoot. In 2020 werd er nog tweeëneenhalf keer minder uitstoot gerapporteerd door de EU. En dat maakt het onderzoek des te relevanter. “Oliebedrijven en overheden beschikken nu over de juiste informatie om de methaanuitstoot heel gericht en significant terug te dringen”, aldus Röckmann. Er wordt momenteel onderhandeld over een voorstel van de Europese Commissie met nieuwe eisen voor de energiesector, waaronder de olie-industrie. Het gecontroleerd laten ontsnappen van aardgas wordt hierin verboden en bedrijven worden verplicht om lekkages op te sporen en tijdig te herstellen.

Klimaatimpact

Het terugdringen van de methaanuitstoot van de Roemeense olie-industrie zou een fikse vermindering betekenen van de totale uitstoot van de energiesector in de EU. Andere bronnen dragen ook bij aan de totale uitstoot van de EU, waaronder de landbouw als koploper. En het is vanzelfsprekend belangrijk om ook deze aan te pakken. Maar de energiesector is aantrekkelijk, omdat aanpassingen technisch haalbaar zijn en kostenefficiënt. “Het onderzoek kan daarmee uiteindelijk een grote impact hebben op het klimaat”, aldus Röckmann.

Het team van Thomas Röckmann deed metingen bij 178 oliebronnen en een aantal andere faciliteiten van de Roemeense olie-industrie op het land, zoals olieparken en compressorstations. Er werden onder meer drones en auto’s met meetapparatuur ingezet om de data te verzamelen.

De onderzoeksgroep brengt op het moment eveneens de methaanuitstoot van de Roemeense gasindustrie in kaart. Dat is de grootste gasindustrie van Europa.