Van WP en OBP naar… collega’s

Tijdens de opening van het academisch jaar maakte Anton Pijpers bekend dat de Universiteit Utrecht niet langer onderscheid wil maken tussen twee groepen medewerkers: Wetenschappelijk Personeel (WP) en Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP). Hoe UU'ers elkaar voortaan noemen? Universiteitspersoneel, of gewoon ‘collega’ natuurlijk.

Erkennen en Waarderen

Het besluit van het College van Bestuur is onderdeel van een cultuurverandering die Erkennen en Waarderen heet. De Universiteit Utrecht werkt toe naar een cultuur waarin het team en samenwerking centraal staan. Het vasthouden aan twee aparte categorieën collega’s past hier niet meer in. Met een open blik en open houding werken we immers samen aan een betere wereld. Dat doen docenten en onderzoekers, maar ook de roosterraar en de managementassistent: ieders bijdrage telt.

Wat gaan UU-medewerkers ervan merken?

Het loslaten van dit onderscheid betekent niet dat functies als universitair docent of beleidsadviseur verdwijnen. Alle functies blijven bestaan. Wat wegvalt zijn de begrippen WP en OBP. De komende tijd wordt verkend welke aanpassingen nodig zijn om alle UU-medewerkers nog meer als één groep te behandelen.

Cultuurverandering

Dit besluit is een volgende stap in een cultuurverandering die draait om het erkennen en waarderen van ieders bijdrage aan onze gezamenlijke doelen en onze manier van werken. De universiteit wil teams stimuleren om vaker met elkaar in gesprek te gaan over hun gemeenschappelijke doelen en wat ieders rol daarin is. Zo kan voor een promovendus bijvoorbeeld meer ruimte ontstaan om te werken aan public engagement. Ook komt er zo meer ruimte om uit te gaan van iemands expertise, los van de formele functie die iemand heeft. Denk daarbij aan een data-specialist die meewerkt aan wetenschappelijke publicaties of een valorisatiemedewerker die ook lesgeeft.  

Leidinggevenden

Deze verandering gaat niet vanzelf. Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol. Het programma Erkennen en Waarderen biedt deze collega’s daarom extra ondersteuning in de vorm van workshops, tools en een intranetomgeving.  

Landelijke ontwikkeling

Alle Nederlandse universiteiten werken aan Erkennen en Waarderen. De beweging begon in 2019 als cultuurverandering gericht op wetenschappers. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen wetenschappers ook werkzaam zijn, zoals public engagement. Deze bredere vorm van Erkennen en Waarderen past ook bij wat de samenleving van ons vraagt.

Voor de Universiteit Utrecht werd al snel duidelijk dat deze cultuurverandering alleen succes heeft als de hele universiteit daar deel van uitmaakt. Daarom is een nieuwe versie van de visie Erkennen en Waarderen gemaakt, die geldt voor alle medewerkers. 

Lees hier meer over Erkennen en Waarderen
Ben je medewerker van de UU? Lees dan verder op intranet