Vacature: Stage College voor de Rechten van de Mens

Screenshot uitlegvideo College voor de Rechten van de Mens

Ben je geïnteresseerd in mensenrechten en vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie ervaring op te doen? Het College voor de Rechten van de Mens biedt een interessante stage waarbij je midden in de maatschappelijke en politieke discussie staat. De stageplaats (32-40 uur) is bedoeld voor een masterstudent aan de Universiteit Utrecht en is beschikbaar per 1 september 2024. De plek komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst tussen het College en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

De organisatie Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VNverdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming. Wil je meer weten over wat het College voor de Rechten van de Mens doet en wat mensenrechten zijn? Bekijk dan deze korte video:

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over werken bij het College ga naar de "werken bij" pagina.

Vacature voor een stagiair bij de afdeling Onderzoek & Advies

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen het College en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM, UU) biedt het College een stageplaats aan voor een masterstudent aan de Universiteit Utrecht. De voorkeur gaat uit naar een student die een of meer mensenrechtelijke vakken heeft gevolgd of volgt of een bachelorscriptie heeft geschreven over een mensenrechtelijk onderwerp. Bij de afdeling Onderzoek & Advies kun je stagelopen voor een periode van minimaal 4 en maximaal 6 maanden. Als stagiair werk je mee aan een of meer projecten van het College. Dit kunnen werkzaamheden zijn ten behoeve van een van de strategische programma’s of een van de andere projecten. Het kan daarbij gaan om het uitvoeren van juridische of sociaalwetenschappelijke onderzoeken en het verrichten van andere taken binnen het project. De precieze werkzaamheden worden in overleg vastgesteld. Studenten die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden in zijn algemeenheid, worden uitgenodigd hun CV en motivatie om bij het College stage te lopen te sturen.

De werkzaamheden

  • Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een of meer programma’s of projecten van het College.
  • Het uitvoeren van diverse taken binnen een programma, zoals het meewerken aan notities en rapporten, het voorbereiden van en deelnemen aan overleggen en het bijhouden van ontwikkelingen die van belang zijn voor het programma of project.
  • Het uitvoeren van andere werkzaamheden voor de afdeling Onderzoek & Advies.
  • De werkzaamheden worden deels op kantoor en deels thuis verricht.

Profiel

Je hebt affiniteit met de bescherming en bevordering van internationale mensenrechtenstandaarden in Nederland. Je bent in staat om gestructureerd en secuur onderzoek te doen. Je hebt ervaring met het samenvatten en analyseren van complexe (juridische) informatie. Verder heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, kun je helder schrijven, kun je goed plannen en omgaan met deadlines. Je kunt goed samenwerken met anderen.

Praktisch en contact

  • Aantal uren in de week : 32-40
  • Duur : minimaal 4 en maximaal 6 maanden
  • Start : 1 september 2024 Relevante opleidingen : rechten of andere disciplines, mits voldoende kennis van mensenrechten Niveau : WO (master)
  • Stagevergoeding : EUR 749 bij een stage van 40 uur per week
  • Overig: om bij het College stage te kunnen lopen moet je zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling en nog niet afgestudeerd zijn.

Solliciteren voor de stageplaats kan tot uiterlijk 14 juni 2024. We ontvangen jouw CV en motivatie (en eventueel voorstel voor een project) graag via sollicitatie@mensenrechten.nl. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 juni 2024. Mocht je nog verdere vragen hebben dan kun je ons uiteraard bellen via 030-8883888 of mailen