UYA Enquête over Academische Vrijheid

Academische vrijheid is een essentieel onderdeel van de kennisvergaring en het kritische denken dat plaatsvindt aan de universiteiten.  Toch zijn er veel aanwijzingen dat de academische vrijheid onder toenemende druk staat aan de Nederlandse universiteiten. Dit uit zich bijvoorbeeld door druk om bepaalde onderwerpen te onderzoeken, zorgen over financiering van derde partijen, of de angst om negatieve reacties te krijgen wanneer onderzoek wordt gedeeld met het brede publiek. UYA doet een universiteitsbreed onderzoek naar dit onderwerp, om te onderzoeken hoe academici aan de Universiteit Utrecht academische vrijheid ervaren.

Het doel van het onderzoek is om perspectieven van UU-medewerkers te verzamelen wat betreft hun ervaringen met en beeld van academische vrijheid. Dit draagt bij aan het algemene begrip van hoe en wanneer academische vrijheid bedreigd wordt. Wij vragen al het wetenschappelijk personeel van de UU om mee te doen aan dit onderzoek door deze korte enquête in te vullen.

Je antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk. Het invullen van de enquête duurt maar een paar minuten. Je input wordt enorm gewaardeerd!

Link naar Enquête