UU studenten en sekse-/genderregistratie

Transgender © iStockphoto.com/taa22
© iStockphoto.com/taa22

Sekse en gender worden steeds minder geregistreerd. In Nederland is informatie over iemands geslacht inmiddels verdwenen van diploma’s, visums en persoonlijke OV-chipkaarten. Dit is in lijn met het doel van de overheid om de registratie van persoonlijke informatie te verminderen. Het registreren van sekse of gender is in andere contexten (zoals klantenservices) nog erg gebruikelijk, terwijl de reden achter registratie bijna nooit wordt gegeven. In de context van deze ontwikkelingen wordt er in dit project onderzoek gedaan naar hoe sekse-/genderregistatie aan de UU verloopt. Wat wordt er geregistreerd: het geslacht dat is toegewezen bij de geboorte? Juridische sekse? Genderidentiteit? En, welke opties zijn er? Wat weten studenten over hoe sekse of gender wordt geregistreerd aan de UU? En hoe wordt deze informatie gebruikt?

Twee masterstudenten Gender Studies, Hannah van Wikselaar en Eva Soeterik, onderzoeken hoe studenten sekse-/genderregistratie ervaren aan de Universiteit Utrecht. Ze worden hierin begeleid door Berteke Waaldijk (Geesteswetenschappen) en Marjolein van den Brink (Rechten). Het onderzoeksproject is ondergebracht bij de Hub Gender and Diversity. Om te ontdekken wat studenten weten over registratie en wat hun ervaringen zijn, is er een enquête uitgezonden. De voorlopige resultaten van de enquête wijzen uit dat de meeste studenten niet weten hoe informatie over hun sekse of gender wordt gedeeld, en dat er bij sommigen ook onduidelijkheid is over wanneer en met welk doel de universiteit sekse/gender registreert. Studenten die hun geregistreerde sekse of gender willen veranderen ondervinden vaak moeilijkheden. De problemen waar zij tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld: een non-binaire student kan zich enkel als man of vrouw registreren binnen de universiteit; een transgender student wordt geconfronteerd met de initialen van diens 'deadname' in diens e-mailadres van de universiteit. Van Wikselaar en Soeterik houden interviews met studenten over hun ervaringen, gedachten en ideeën over sekse- en genderregistratie door de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek zal ook mogelijke oplossingen in kaart brengen. Dit wordt gedaan door gesprekken te voeren met UU-medewerkers, te kijken naar het beleid van andere universiteiten, literatuuronderzoek te doen en te kijken naar de kennis die verzameld is door organisaties als Atria en het Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Een voorlopig rapport zal in mei 2022 uitkomen.

Suggesties, ideeën of vragen over het onderwerp zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar: project.gender.registration@uu.nl.

Zie ook

Toolkit onnodige sekseregistratie Atria

‘Afwegingskader sekseregistratie eindrapport’, door dr. Marjolein van den Brink & dr. Jet Tigchelaar

Evenementen

Panelgesprek op UU International Women’s Day 2021: De (on)zin van geslachtsregistratie

Betrokken onderzoekers

Berteke Waaldijk

Marjolein van den Brink

Hannah van Wikselaar (stagiair)

Eva Soeterik (stagiair)