UU in gesprek over racisme en discriminatie

Wij zijn diep geraakt door het onrecht dat racisme veroorzaakt, en dat door de gebeurtenissen in de VS en door de wereldwijde Black Lives Matter-beweging zo prominent op het netvlies is komen te staan. Hoe gaan we hier binnen de Universiteit Utrecht mee om?

“Ver weg en dichtbij leidt racisme tot discriminatie, uitsluiting, vernedering en onderdrukking. Verborgen of uitgesproken, incidenteel en institutioneel. Ook bij ons zijn velen geraakt door de pijn en het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Daarom spreken we ons uit tegen racisme en tegen andere vormen van onrechtvaardige ongelijkheid. We zetten ons in voor een inclusieve universitaire gemeenschap, voor een rechtvaardige samenleving, voor gelijke rechten en gelijke kansen.”

Deze door onze collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam zeer goed verwoorde boodschap, onderschreef de Universiteit Utrecht op de dag dat er een groot Black Lives Matter-protest in onze stad plaatsvond. Wij onderschrijven het belang om binnen onze universiteit actief te werken tegen systematische uitsluiting en discriminatie, zoals treffend verwoord wordt door James Kennedy van University College Utrecht

Maar hoe gaan we hier verder mee en brengen we het in de praktijk? “We hebben hierin als universiteit een wezenlijke taak”, zegt vicevoorzitter Annetje Ottow. “Vanzelfsprekend is dit niet iets waar we nu pas mee beginnen. Maar de ontwikkelingen van de laatste weken vragen om zelfreflectie. We moeten kritisch in de spiegel kijken. Wat kan er beter? Daarvoor moeten we het gesprek met elkaar aangaan. We willen heel goed luisteren naar mensen binnen en buiten de UU-gemeenschap. Maar alleen daarmee zijn we er niet. We moeten elkaar ook aanspreken. Als we iets willen veranderen binnen onze universiteit en op andere plekken in de samenleving, dan moeten wij voor elkaar opstaan en ons uitspreken op het moment dat we getuige zijn van racisme, discriminatie of een andere vorm van ongelijkheid. Daarnaast hebben we als universiteit een taak in het opleiden van jonge mensen op deze thema’s. En dragen we met ons onderzoek bij aan het maatschappelijke debat. Dat onderzoek moeten we goed zichtbaar en vindbaar maken.”

De Taskforce Diversiteit & Inclusie heeft een voortrekkersrol. Voorzitter en REBO-decaan Janneke Plantenga: “We vragen aan UU’ers om hun ervaringen te delen. Ook zijn we benieuwd naar ideeën die kunnen bijdragen aan positieve verandering. Dat kan per mail, maar ook in gesprekken die we zullen initiëren. Daarnaast is er geopperd om een serie lezingen over het onderwerp te organiseren. Wij geloven in de kracht van diversiteit en inclusie. Racisme en discriminatie staan hier haaks op. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat studenten en medewerkers te maken krijgen met racisme en discriminatie en hen te ondersteunen als dat toch het geval is. Deze veranderingen zullen tijd kosten, maar laten we de energie van de wereldwijde protesten gebruiken om dit proces te versnellen.”

Annetje Ottow: "We moeten hier lering uit trekken. De samenleving en de Universiteit Utrecht kunnen niet blijven zoals ze nu zijn, en we moeten ons bezinnen op hoe ons onderzoek, onderwijs en organisatie optimaal openstaat voor wat er in de volgende tijd moet gebeuren."

Voor meer informatie over de Taskforce Diversiteit & Inclusie en UU activiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie, zie UU.nl/diversity. Heeft u een verhaal dat u wilt delen, of een suggestie, neem dan contact op met de taskforce via diversity@uu.nl.

Als u helaas geconfronteerd bent met onacceptabel gedrag of getuige bent geweest of als u steun zoekt, raadpleeg dan deze pagina's over vertrouwenspersonen en onze klachtenprocedure.