Utrechtse werkgroep voor proefdiervrije innovatie in wetenschap

Daniela Salvatori
Daniella Salvatori

Wetenschappelijke instellingen in het Utrecht Science Park die dierproeven doen, slaan de handen ineen om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen. Ze hebben daartoe een werkgroep ingesteld met toponderzoekers van diverse biomedische disciplines en innovatiewetenschappen. De werkgroep heet TPI Utrecht en werkt nauw samen met het rijksprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie.

TPI Utrecht stimuleert innovaties: hoe kunnen we bijvoorbeeld onderzoek naar medicijnen, voedselveiligheid en chemische risico’s verbeteren zonder proefdieren te gebruiken? De werkgroep wil daarbij multidisciplinaire samenwerking en positieve discussie stimuleren en over muren heen kijken. Uitgangspunt is dat iedereen in het biomedische veld topkwaliteit nastreeft.

De werkgroep biedt praktische ondersteuning aan onderzoekers en docenten. Er is een helpdesk om in contact te komen met experts, en er worden Helpathons georganiseerd, waar een interdisciplinair team op zoek gaat naar proefdiervrije manieren om een bepaalde wetenschappelijke vraag te beantwoorden. TPI Utrecht zal ook bestaande proefdiervrije methoden promoten en helpen doorontwikkelen, met behulp van de deskundigheid van diverse Life Science hubs.

'Transitie betekent dynamiek. Dat biedt een kans voor nieuwe benaderingen van biomedisch onderzoek om vernieuwende methoden te verkrijgen die de reactie bij de mens beter voorspellen'

Daniela Salvatori

Ambitieus én realistisch

De groep is zowel ambitieus als realistisch. Voorzitter Daniela Salvatori: “We zijn ons er heel goed van bewust dat de mogelijkheden om op relatief korte termijn het diergebruik drastisch te verminderen niet voor het oprapen liggen. Die mogelijkheden verschillen ook per onderzoeksgebied. Maar als we niets doen, zal er ook niets gebeuren. Transitie betekent dynamiek. Dat biedt een kans voor nieuwe benaderingen van biomedisch onderzoek om vernieuwende methoden te verkrijgen die de reactie bij de mens beter voorspellen. Tegelijk moeten we beseffen dat het huidige proefdieronderzoek uiterst zorgvuldig wordt uitgevoerd, na een grondige ethische afweging. Echter, er komt nu veel in beweging en Utrecht is goed geëquipeerd om in deze innovatie in onderzoek en onderwijs voorop te lopen. Ik zie bijvoorbeeld dat de huidige lichting studenten alweer heel anders tegen dierproeven aankijken dan die van tien of twintig jaar geleden. Dus dit is het moment om die beweging een handje te helpen. De tijd is er rijp voor."