6 december 2012

Aandacht voor jeugd in akkoord door sterke lobby van Nederlandse jongerenvertegenwoordigers

Utrechtse student schrijft mee aan VN-klimaatakkoord

De lobby van Jongerenvertegenwoordigers 'Duurzame Ontwikkeling', Gabe van Wijk (22 en student aan de Universiteit Utrecht) en Liset Meddens (25), tijdens de VN-klimaattop in Durban, heeft zijn vruchten afgeworpen. In een aantal stukken is expliciet opgenomen dat in de toekomst rekening gehouden moet worden met de jeugd. Ondanks dat zij geen toegang hebben tot vergaderingen weten zij de onderhandelaars op de klimaattop individueel te spreken en te overtuigen. Dat succes ziet ook Maas Goote, leider van de Nederlandse delegatie. Hij twitterde “Jongeren zijn constructief en slim bezig op VN klimaatconferentie. Goed werk van o.a. Gabe van Wijk en Liset Meddens!”

“Naast internationaal onze stempel drukken op het beleid, willen we zeker ook Nederlandse beleidsmakers aansporen tot actie,” zegt Gabe van Wijk, masterstudent sustainable development aan de Universiteit Utrecht. Komende dagen zullen de Jongerenvertegenwoordigers onder meer Europarlementariër Bas Eickhout en Staatssecretaris Joop Atsma spreken. “Nederland loopt achter de rest van Europa aan wat betreft het aanpakken van klimaatverandering. Dat moet anders.”

“Wij zijn de generatie die te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, daarom is het heel belangrijk dat wij meepraten over de oplossingen”, stelt Liset Meddens. “Het mogen dan misschien ‘maar’ zinnen lijken die wij in het klimaatakkoord hebben gekregen, wanneer landen zich aan dit akkoord committeren, betekent het wel dat zij voortaan een belangrijke rol wegleggen voor de jeugd. Wij kunnen dus meer over onze eigen toekomst beslissen straks.”

De Nederlandse jongeren richten zich samen met zo’n 200 jongeren uit andere landen op het deel van de onderhandelingen die gaan over Capacity Building. Hierin wordt vastgelegd hoe landen hun maatschappij klaarstomen voor het aanpassen aan klimaatveranderingen. “Voor ons is onderwijs daarin een speerpunt. In de bestaande lesmethoden, maar ook zeker daarbuiten kan er veel meer aandacht zijn voor klimaatverandering, dat noemen we non-formeel onderwijs,” vertelt Gabe.

Lees meer over Gabe van Wijk en zijn rol bij de VN-klimaattop (incl. foto, video en linkjes).

Meer informatie

Gabe van Wijk, VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling, 06 30 56 43 76, GabevanWijk@njr.nl.
Peter van der Wilt, persvoorlichter Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties