Utrechtse scheikundigen ontvangen subsidie voor publiek-private samenwerkingen

Ineke Braakman, Bert Weckhuysen en Geert-Jan Boons

Drie Utrechtse scheikundigen ontvangen uit het Innovatiefonds Chemie van NWO financiering voor samenwerking met private partners. Prof. dr. Geert-Jan Boons (Chemical Biology and Drug Development) gaat samen met Friesland Campina werken aan het identificeren van complexe koolhydraten om betere babyvoeding te maken. Prof. dr. Ineke Braakman (Cellular Protein Chemistry) onderzoekt met Galapagos en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting hoe nieuwe medicijnen voor de behandeling van taaislijmziekte werken. Prof. dr. Bert Weckhuysen (Inorganic Chemistry and Catalysis) werkt samen in een consortium met Universiteit Leiden, Shell, Leiden Probe Microscopy en DSM Resolve aan het live bestuderen van katalysatoren die in de chemische industrie gebruikt kunnen worden voor de productie van meer duurzame brandstoffen.

Innovatiefonds Chemie

Het Innovatiefonds Chemie wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen. Het Fonds wil bedrijven en kennisinstellingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen om tot innovaties te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in de periode 2016-2017 ca. 11 miljoen euro beschikbaar. Boons en Braakman hebben beiden een LIFT-project (Launchpad for Innovative Technology) gehonoreerd gekregen en Weckhuysen een TA-programma (Technology Area).

Op weg naar verbeterde kindervoeding

Prof. dr. Geert-Jan Boons (UU) en dr. Vassilis Triantis (Friesland Campina Nederland BV)

Moedermelk bevat hoge concentraties complexe koolhydraten met nuttige eigenschappen, zoals bescherming tegen pathogene bacteriën en virussen. De structuren van deze complexe koolhydraten zijn zeer divers en het is nog niet duidelijk welke verbindingen welke belangrijke biologische eigenschappen hebben. Om hier inzicht in te verkrijgen gaan de onderzoekers methoden ontwikkelen om een grote collectie complexe koolhydraten te maken, te analyseren en functioneel te testen. De uit dit project opgedane kennis heeft als doel in de toekomst kindervoeding verder te verbeteren.

Werking nieuwe medicijnen taaislijmziekte

Prof. dr. Ineke Braakman (UU) en dr. ir. Katja Conrath (Galapagos), dr. Vincent Gulmans (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting)

Cystic Fibrosis (Taaislijmziekte, CF) is een ongeneeslijke, erfelijke ziekte waarin een defect eiwit (CFTR genaamd) aangemaakt wordt. Bij patiënten met CF is hierdoor in veel organen het zout-watertransport verstoord, waardoor taai slijm ontstaat. Galapagos ontwikkelt nieuwe geneesmiddelen die de fout in het CFTR- eiwit aanpakken; vermoedelijk zal een combinatie van drie medicijnen nodig zijn om deze fout voldoende te herstellen. Bij veel patiënten met CF is nog niet bekend wat precies het probleem is in het eiwit en tot welke mate van ziekteverschijnselen dit leidt. In dit project wordt de precieze productie en werking van het CFTR-eiwit onderzocht en gekeken hoe de nieuwe medicijnen van Galapagos daarop het beste kunnen werken. Dit helpt uiteindelijk om mensen met CF de beste combinatie van medicijnen te geven.

Katalysatoren live volgen

Dr. Irene Groot (UL) en prof. dr. ir. Bert Weckhuysen (UU), dr. ir. Alexander van Bavel (Shell Global Solutions International BV), dr. Gertjan van Baarle (Leiden Probe Microscopy), dr. Joachim Loos (DSM Resolve)

Het maken van brandstoffen uit grondstoffen, zoals aardgas, aardolie of biomassa, is een complex chemisch proces dat uitgevoerd wordt met behulp van katalysatoren. Het consortium gaat nieuwe scanning probe en spectroscopische technieken ontwikkelen om op nanoschaal de werking van katalysatoren in situ te bestuderen onder condities die in de chemische industrie gebruikt worden. Daarnaast ontwikkelen zij nieuwe modelkatalysatoren, die met de nieuwe technieken bestudeerd kunnen worden en waarmee meer duurzame brandstof kan worden gemaakt.

Meer informatie
Persbericht NWO