Utrechtse onderzoekers helpen mee om Vietnam ‘climate proof’ te maken

Afgelopen woensdag 10 april opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in de Vietnamese hoofdstad Hanoi het programma ‘Climate Proof Vietnam’. Daarbij krijgt het land ondersteuning met het opleiden van professionals op het gebied van waterbeheer. Aan dit project, onder leiding van de TU Delft, nemen diverse partijen deel. Namens de Universiteit Utrecht participeren de fysisch-geografen Esther Stouthamer en Maarten van der Vegt.

Het project duurt drie jaar en gedurende die tijd wordt Vietnam ondersteund met het opleiden van professionals op het gebied van waterbeheer. Dat is geen overbodige luxe want het land is erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. ‘Climate Proof Vietnam’ moet aankomende studenten verleiden om een waterbouwkundige studie te gaan volgen en zo hun land beter te beschermen tegen het water. De samenwerking is er onder andere op gericht om een aantrekkelijk curriculum op te zetten aan twee universiteiten, dat meer goede studenten aantrekt.

Foto: TU Delft

Bodemdaling & zoutindringing

Dr. Esther Stouthamer is trekker van onderzoeksthema B: ‘Delta Functioning’ binnen de Utrechtse Water, Climate & Future Deltas hub, die zich richt op het begrijpen en voorspellen van delta’s en deltamanagement. Ze onderzoekt veranderingsprocessen, zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte, in rivierdelta’s. Dat kunnen veranderingen zijn die zich voltrekken binnen een decennium maar ook over een periode van  duizenden jaren, zoals bijvoorbeeld bodemdaling. Dr. Maarten van der Vegt onderzoekt de interacties tussen waterstroming, sedimenttransport en morfologische ontwikkeling in deltasystemen. Binnen het Rise & Fall project onderzoekt hij in de Mekongdelta de effecten van verdieping van riviertakken op zoutindringing.

Hoogst mogelijke bestuurlijke niveau

Stouthamer, Van der Vegt en hun Utrechtse collega Philip Minderhoud zijn geen onbekenden met de specifieke Vietnamese problematiek. Zo waren ze onder andere nauw betrokken bij een baanbrekend onderzoek naar bodemdaling in de Mekongdelta. Dankzij dit onderzoek staat dit onderwerp nu hoog op de agenda van de Vietnamese regering. Dat is ook hard nodig aangezien bodemdaling in de Mekongdelta, gekoppeld aan een stijgende zeespiegel, een serieus probleem gaat vormen voor de 18 miljoen inwoners van dit gebied. Op dinsdag 9 april kwam het onderzoek naar bodemdaling ook nog ter sprake tijdens een overleg tussen minister Van Nieuwenhuizen en haar Vietnamese collega's. Het onderwerp heeft inmiddels dus het hoogst mogelijke niveau in Vietnam bereikt.

Orange Knowledge Programme

‘Climate Proof Vietnam’ is een samenwerkingsverband van de TU Delft, de Universiteit Twente, Hanoi University of Natural Resources and the Environment en Thuy Loi University en valt onder het Orange Knowledge Programme, dat wordt gefinancierd door NUFFIC. Bij dit programma zijn verder Nederlandse en Vietnamese publieke en private partners betrokken, zoals de Universiteit Utrecht, Deltares, Royal Haskoning DHV, VINWater, Rijkswaterstaat, World Water Net, en CDR International. Esther Stouthamer en Maarten van der Vegt maken onderdeel uit van het projectteam van het NUFFIC-project.

Meer informatie

Over Climate Proof Vietnam: persbericht van de TU Delft  
Over het Utrechtse onderzoek naar bodemdaling in de Mekongdelta: nieuwsbericht naar aanleiding van de promotie van Philip Minderhoud