Utrechtse onderzoekers Hanno Sauer en Ylona van Dinther winnen KNAW Early Career Awards

Filosoof en ethicus Hanno Sauer en geofysicus Ylona van Dinther hebben de Early Career Award van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekregen. De prijs is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

Hanno Sauer

Als vernieuwend onderzoeker begeeft Sauer zich op het snijvlak van ethiek en praktische filosofie. Zijn werk is fundamenteel en toegepast tegelijkertijd. Internationaal erkende uitgevers zoals Cambridge University Press, MIT Press en vooraanstaande tijdschriften publiceren zijn boeken en artikelen over filosofie, ethiek, morele psychologie en meta-ethiek. Hanno Sauer is Universitair docent bij het departement Filosofie en Religie studies.

Foto van Hanno Sauer

De kern van Hanno Sauer's onderzoek is hoe de menselijke rede in de natuurlijke wereld past. Het huidige werk in de empirische moraalpsychologie vormt een radicale bedreiging voor ons zelfbeeld: als onze morele waarden uiteindelijk gebaseerd zijn op emoties, en bewuste redeneringen slechts oppervlakkig dwingende rationalisaties opleveren voor onze morele onderbuikreacties, dan hebben we geen goede reden om te denken dat onze morele normen enige speciale autoriteit genieten. Sauer laat in zijn werk zien hoe je de resultaten van de empirische wetenschappen van de morele geest serieus kunt nemen zonder toe te geven aan een dergelijk pessimisme. Redenen, zo betoogt hij, hebben wel degelijk invloed op onze morele overtuigingen, hoe fragiel en onstandvastig die ook mogen zijn. Meer recentelijk heeft hij gewerkt aan de vraag of de moraal in de loop van de tijd verbetert. Er zijn goede redenen voor voorzichtig optimisme, want het lijkt erop dat het traject van sociale verandering in de richting van morele verbetering gaat. Sauer leidt momenteel een door de ERC gefinancierd onderzoeksteam over de kwestie van de morele vooruitgang en werkt aan een populair boekmanuscript over de geschiedenis van de moraal. Onlangs verscheen er over zijn onderzoek een interview in Trouw en gaf hij een lezing bij Studium Generale getiteld 'Optimism about optimism'.

Ylona van Dinter

Ylona van Dinther heeft pionierswerk verricht met haar nieuwe onderzoeksrichting binnen de geofysica. Haar onderzoek combineert de expertises van geodynamica en seismologie om beter te begrijpen waarom, waar en wanneer aardbevingen en tsunami’s plaatsvinden. Met haar lezingen over de combinatie ‘academische carrière en gezin’ fungeert Van Dinther bovendien als rolmodel voor jonge onderzoekers. Ylona van Dinther is Assistent Professor bij de Tektoniek Groep van het departement Aardwetenschappen.

Foto van Ylona van Dinther

De nieuwe numerieke modellen die zij en haar groep aan de ETH Zurich hebben ontwikkeld en toegepast, maken het mogelijk om zowel de langzame tektonische processen in de aardkorst als abrupte aardbevingsprocessen en de relatie daar tussen te begrijpen. De fysische modellen dragen ook bij aan het begrijpen en kwantificeren van de risico’s van natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen en tsunami’s. In 2018 werd haar onderzoek bekroond met de Jason Morgan Early Career Award van de American Geophysical Union.

Onlangs heeft ze het concept bedacht om weersvoorspellingstechnieken toe te passen op het inschatten van breukspanningen en het voorspellen van terugkerende aardbevingen. Ze kreeg subsidie van NWO's DeepNL om dit idee te testen in laboratoriumexperimenten en zo beter inzicht te krijgen in geïnduceerde aardbevingen in Groningen. De kwaliteit en visie van haar werk worden internationaal zeer gewaardeerd, wat blijkt uit maar liefst dertig uitnodigingen om te spreken bij prominente internationale gelegenheden en uit haar rol als Associate Editor bij het zeer gerespecteerde Journal of Geophysical Research. In dit Journal is onlangs haar artikel over de invloed van de dikte van sedimentenpakketten op aardbevingen verschenen.

Early Career Award

Twaalf jonge onderzoekers, drie uit elk van de vier wetenschapsdomeinen van de KNAW, krijgen een KNAW Early Career Award. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. De KNAW Early Career Award wordt dit jaar voor de tweede keer toegekend.