12 oktober 2017

Samenwerking tussen wetenschappers, Botanische Tuinen, studenten en externe partijen

Utrechtse onderzoekers bouwen ecosysteem van de toekomst

UU BioClive

Kan biodiversiteit bescherming bieden tegen de potentieel schadelijke effecten van klimaatverandering? En neemt die bescherming af als de biodiversiteit vermindert? Om deze brandende vragen te beantwoorden heeft de onderzoeksgroep Ecologie en Biodiversiteit een groot experiment opgezet om de interactie tussen biodiversiteit en klimaatverandering te onderzoeken: The Utrecht University Biodiversity and Climate Variability Experiment, ofwel UU BioCliVE. In het project werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht samen met de Botanische Tuinen, studenten en externe partijen. Het experiment werd gisteren gelanceerd met een mini-symposium en een opening door Gerrit van Meer, decaan van de Faculteit Bètawetenschappen.

In het langlopende experiment worden in 352 bakken, elk gevuld met 1000 liter grond, grasland-ecosystemen met een verloop van biodiversiteit precies nagemaakt. Professor George Kowalchuk, hoofd van de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit, legt uit: “Door kunstmatige ecosystemen op deze schaal te maken, kunnen we de ecosystemen nauwkeurig manipuleren en de real-life interacties bestuderen. Tegelijkertijd kunnen we er toekomstige klimaatomstandigheden op loslaten, bijvoorbeeld veranderende neerslagpatronen, waardoor Nederland drogere zomers en nattere winters zal beleven met vaker extreme regenval en droogte.”

Ecosystemen van de toekomst

Twee van de meest dringende milieuproblemen zijn klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Menselijke activiteiten leiden tot een sterke daling van de biodiversiteit, terwijl tegelijkertijd klimaatverandering de ecosystemen van de wereld beïnvloedt. Er bestaat al langer een vermoeden dat biodiversiteit ecosystemen kan helpen resistent te zijn tegen klimaatverandering, maar of en hoe dit gebeurt, is tot nog toe onbekend. UU BioCliVE bootst ecosystemen van de toekomst na, wat ons kan helpen te begrijpen hoe biodiversiteit bijdraagt ​​aan het beschermen van ecosystemen tegen mogelijke schadelijke effecten van klimaatverandering. Zulke kennis is van cruciaal belang in het ontwikkelen van toekomstige beheersplannen om biodiversiteit en de werking van het ecosysteem te behouden.

Uniek experiment

UU BioCliVE is een uniek experiment waarin de interactie tussen klimaat en biodiversiteit op een realistische schaal nauwkeurig kan worden bestudeerd. Bovendien is het waarschijnlijk het grootste experiment in zijn soort. Het experiment vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij diverse onderzoekers verschillende ecosysteemeigenschappen bestuderen, waaronder productie, gevoeligheid voor invasie, de voedingscyclus, ontwikkeling van ondergrondse gemeenschappen en voedselwebs en plant-microbe-interacties.

Yann Hautier, onderzoeker Ecologie & Biodiversiteit, plant zaadjes in een van de 352 bakken waaruit het experiment bestaat