Utrechtse geesteswetenschappers bijzonder succesvol in NWO Vrije Competitie

4 van 10 gehonoreerde projecten zijn van de UU

Maar liefst 4 onderzoeksprojecten van Utrechtse geesteswetenschappers ontvangen een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het subsidieprogramma Vrije Competitie Geesteswetenschappen. De projecten gaan over de identiteit van Europa, taaldynamiek in de 17e eeuw, wetenschappelijk redeneren in de Middeleeuwen, en emancipatie en geloof. In totaal heeft NWO in deze ronde 10 projectvoorstellen gehonoreerd.

Wat is Europa?

© iStockphoto.com/AntiMartina

Zelden waren uitdagingen voor de Europese integratie groter dan vandaag. Eén vraag wordt alsmaar meer prangend. Wat is Europa? Antwoord geven op die vraag gaat verder dan ratio alleen. Dat gaat ook over gevoel, ideeën en moraal, en ligt besloten in het beter doorgronden van de geschiedenis van het integratieproces.
 

Taaldynamiek in de Gouden Eeuw

In de Gouden Eeuw was het Nederlands volop in beweging. Daardoor was het taalgebruik opvallend gevarieerd: Nederlanders gebruikten ouderwetse en nieuwe taalconstructies probleemloos door elkaar. Hoe ontstonden die mogelijkheden in de taal van zeventiende-eeuwers? Hoe werden ze benut door taalkunstenaars als P.C. Hooft of in reisverslagen van Michiel de Ruyter?
 

  • Onderzoekers: dr. Marjo van Koppen en dr. Feike Dietz
  • Projecttitel: 'Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and social-cultural aspects of intra-author variation'
  • Verbonden met: onderzoekinstituten Utrecht Institute of Linguistics (UiL OTS) en Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON)
  • Meer informatie: projectwebsite http://languagedynamics.wp.hum.uu.nl

 

De kunst van het wetenschappelijk redeneren

12th-century annotated manuscript © Leiden University Library, Special Collections
© Leiden University Library, Special Collections

Wetenschappelijk redeneren en kritisch reflecteren op teksten is niet een moderne uitvinding: gedurende de hele Middeleeuwen vinden we er getuigenissen van, met name in de marges van handschriften. Wij volgen die stemmen uit de marge, en interpreteren ze in het licht van de geschiedenis van de wetenschap.
 

Emancipatie en geloof

Moslima © iStockphoto.com/Mikosch
© iStockphoto.com/Mikosch

In West-Europa worden religie en vrouwenemancipatie vaak als tegengestelden gezien. De onderzoekers bevragen dit spanningsveld door bekeringen van seculiere, stedelijke hoogopgeleide vrouwen naar monotheïstische religies te analyseren, met een focus op opvattingen over gender en seksualiteit. Er wordt vergelijkend onderzoek gedaan naar publieke beeldvorming, religieuze tradities en ervaringen van bekeerlingen.
 

  • Hoofdaanvrager: prof. dr. Anne-Marie Korte
  • Projecttitel: 'Beyond Religion versus Emancipation. Gender and Sexuality in Women's Conversion to Judaism, Christianity and Islam in Contemporary Western Europe'
  • Verbonden met: universitair focusgebied Cultures, Citizenship and Human Rights

NWO Vrije Competitie

Via de Vrije Competitie stelt NWO financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Elk project bestaat uit minimaal twee deelprojecten met een duidelijke onderlinge samenhang.

Meer informatie
Persbericht van NWO