Toekenning uit het Demonstrator-programma van STW

Utrechtse crowd simulatiesoftware gaat de markt op

Marc van Kreveld
Marc van Kreveld

Dr. Roland Geraerts en prof.dr. Marc van Kreveld van de Universiteit Utrecht gaan een ‘crowd simulation engine’ ontwikkelen voor game-ontwikkelaars en bedrijven die gespecialiseerd zijn in simulaties van grote mensenstromen. Zij krijgen hiervoor een toekenning van 150.000 euro uit het Demonstrator-programma van Technologiestichting STW. De simulatiesoftware van de Utrechtse informatici is veel verder dan de op de markt beschikbare pakketten. Met de toekenning van STW kunnen ze hun software uitbreiden met de resultaten van hun meest recente onderzoek en volledig integreerbaar maken voor gangbare software-systemen, waaronder de populaire game-engine Unity3D.

Crowd simulatiesoftware wordt steeds vaker ingezet voor het voorbereiden van situaties waarbij grote mensenstromen in goede banen moeten worden geleid. Denk aan evenementen als de Kroningsdag, verbouwingen aan een groot station of een calamiteit in een voetbalstadion. De aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde software berekent uitzonderlijk snel wat het effect op de mensenstroom is van het (ver)plaatsen van podia, hekken, toiletten enz. of wat er gebeurt als er 10.000, 20.000 of 30.000 meer bezoekers komen. In samenwerking met advies- en ingenieursbureau Movares is de crowd simulatiesoftware van de Universiteit Utrecht onder meer gebruikt door de gemeente Utrecht bij het voorbereiden van de start van de Tour de France.

Eén miljoen karakters

De Utrechtse crowd simulatiesoftware is zo snel, dat op 1 pc maar liefst één miljoen karakters kunnen worden gesimuleerd. Bij commercieel beschikbare crowd simulatiesoftware zijn dat er maximaal 50.000. Ook met het real time reageren van karakters op aanpassingen in de omgeving, presteert de Utrechtse software beter dan de ‘state of the art’ simulatiesoftware en zelfs veel beter dan de beste computergames.

Roland Geraerts
Roland Geraerts

Vijf stappen

De uitzonderlijke goede prestaties van de Utrechtse crowd simulatiesoftware zijn het resultaat van een zeer slimme opbouw van het rekenwerk in vijf stappen. Bij iedere stap wordt verder ingezoomd. Dat bespaart veel rekentijd en maakt het systeem zeer flexibel. “Bij iedere aanpassing in de omgeving hoeft alleen het lokale effect van die aanpassing uitgerekend te worden. Daardoor is ons systeem veel sneller én reageert het direct op aanpassingen in de omgeving of in de omvang van de mensenstromen”, licht dr. Roland Geraerts van de Universiteit Utrecht toe.

Uitkomsten realistischer

Verder is uniek dat de software gebruikmaakt van loopvlakken in plaats van looplijnen. Bij looplijnen is het lastig om botsingen te voorkomen en kan sociaal gedrag, zoals in een groepje bij elkaar blijven lopen, niet goed gesimuleerd worden. Bij vlakken kan dat wel. De Utrechtse crowd simulatiesoftware geeft daarom veel realistischer uitkomsten.

Grote omgevingen

Ander voordeel van de Utrechtse crowd simulatiesoftware is dat omgevingen niet beperkt hoeven te blijven tot één gebouw of één festivalterrein, maar dat hele stadsdelen gesimuleerd kunnen worden. Die omgevingen kunnen zowel tweedimensionaal als driedimensionaal zijn, dus een groot festivalterrein of een stad, maar ook een voetbalstadion of luchthaventerminal.

STW Demonstrator project

Technologiestichting STW financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek en bevordert vanuit haar missie activiteiten voor de toepassing van onderzoeksresultaten. Onder het motto “Technologie zoekt exploitant” heeft STW het valorisatie-instrument Demonstrator opgezet. In een Demonstrator-project wordt de marktintroductie van een technologie mogelijk gemaakt.

Meer informatie

Persbericht over het gebruik van de Utrechtse crowd simulatiesoftware voor de Grand Départ in Utrecht.

Contact

  • Dr. Roland Geraerts, onderzoeker “Virtual Worlds”, departement Informatica, R.J.Geraerts@uu.nl, 030 - 253 3977, 06 – 28 80 49 01
  • Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06 13 66 14 38 (vrijdag afwezig).
  • Nieske Vergunst, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht, N.L.Vergunst@uu.nl, 06 – 24 90 28 01 (woensdag afwezig).
  • Gaby van Caulil, hoofd Communicatie & Public Affairs Technologiestichting STW, g.vancaulil@stw.nl, 030-6001 298.