24 november 2014

Utrechts Copernicus Instituut voor Duurzame ontwikkeling is wereldtop

Utrechts Copernicus Instituut voor Duurzame ontwikkeling is wereldtop

In de recente visitatie van het Nederlandse milieu-en duurzaamheidsonderzoek is het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht als de beste van Nederland beoordeeld. De exceptionele kwaliteit van het Copernicus Instituut werd door de buitenlandse experts unaniem gewaardeerd. Deze hoogste beoordeling onderschrijft de leidende rol van de Universiteit Utrecht in onderzoek ten behoeve van een duurzame samenleving.

Vier criteria

Alle universitaire onderzoeksgroepen van Nederland worden regelmatig onderworpen aan een uitgebreide analyse (visitatie) van de kwaliteit van het onderzoek. Het onderzoek wordt daarbij beoordeeld op kwaliteit, productiviteit, maatschappelijke relevantie en vitaliteit. Bijna veertig belangrijke onderzoeksgroepen op het gebied van milieukunde en duurzaamheid aan Nederlandse universiteiten hebben dit jaar deelgenomen aan de visitatie, onder leiding van de gerenommeerde onderzoeksschool SENSE.

Naast het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht, deden ook onderzoeksgroepen van de universiteiten van Amsterdam (Vrije Universiteit), Leiden, Twente, Utrecht, Wageningen, en UNESCO-IHE (in Delft) mee. De groepen werden door buitenlandse experts op de vier genoemde criteria beoordeeld en vergeleken met het internationale veld.

Very good to excellent

Prof.dr. Martin Wassen, hoofd van het Copernicus Instituut, zegt: “Uit de evaluatie blijkt dat het milieukunding en duurzaamheidsonderzoek in Nederland van zeer hoge kwaliteit is. Het Copernicus Instituut haalt hierbij de hoogste punten - very good to excellent - op de voet gevolgd door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU. Gelet op de kwaliteit, productiviteit en maatschappelijke bijdrage behoort het Utrechtse Copernicus Instituut tot de absolute top van de wereld.”

Exceptionele bijdrage

Het Copernicus Instituut bestaat uit vier nauw samenwerkende onderzoeksgroepen: Energy & Resources ( o.l.v. prof.dr. Ernst Worrell); Innovation Studies (o.l.v. prof.dr. Marko Hekkert); Environmental Governance (o.l.v. prof.dr. Peter Driessen) en Environmental Science (o.l.v. prof.dr. Martin Wassen). De onderzoekers dragen bij aan de oplossing van grote mondiale, maar ook van lokale milieuproblemen, variërend van de impact van klimaatverandering op ecosystemen, duurzame energie en biomaterialen, tot management van technologische innovaties, duurzame productie-consumptieketens, en aanpassing van steden aan klimaatverandering. De commissies van buitenlandse experts waren unaniem in hun lof voor de exceptionele bijdrage van Utrecht aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van duurzaamheid.

Ook de maatschappelijke relevantie wordt door de commissie geroemd: "The Copernicus research areas deal with some of the crucial concerns of our civilization, seen in a long-term perspective. The institute has a very good international reputation and its leaders are very active at a high quality level in international organisations, NGO’s, national bodies, etc. Together this reflects high societal relevance."

Terechte waardering

De Universiteit Utrecht heeft duurzaamheid tot een van de universitaire speerpunten gekozen, en het Copernicus Instituut speelt een sleutelrol in de realisatie van de ambities van de UU op het gebied van duurzaamheid. De resultaten van de visitatie onderschrijven de kwaliteit van het Utrechtse onderzoek en het belang van de ambities op dit terrein. Wassen: “Dit is een terechte waardering voor al onze 130 medewerkers, die gedreven en geïnspireerd werken aan vernieuwing op de grensvlakken van disciplines. Interdisciplinair werken, is een must in duurzaamheidsonderzoek, maar vergt veel van een wetenschapper, vooral als het uiteenlopende disciplines betreft. We pakken die uitdaging nu al sinds onze oprichting in 2001 op en zijn trots op dit resultaat. De commissie moedigt ons aan daar nog verder in te investeren, hetgeen we graag doen.”

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.Kijk ook op: www.uu.nl/duurzaamheid
 

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties