2 juli 2019

Utrecht Young Academy zoekt nieuwe leden

De Utrecht Young Academy accepteert nu aanmeldingen voor nieuwe leden. Excellente, jonge UU-onderzoekers (tussen 0 en 8 jaar na het behalen van hun PhD) mogen genomineerd worden. 

In 2016 werden de eerste UYA-leden geselecteerd. Elk jaar treden 8 nieuwe leden aan voor een periode van 5 jaar. Elk jaar verandert de selectieprocedure. In oneven jaren kunnen decanen, vicedecanen, directeuren van de strategische onderzoeksthema's en PhD-councils leden nomineren, in even jaren nomineren UU-onderzoekers zichzelf. Dit jaar is een oneven jaar. 

Nominaties

Aangewezen partijen mogen drie nominaties indienen: een mannelijke kandidaat, een vrouwelijke kandidaat en een kandidaat in het kader van diversiteit. De Utrecht Young Academy hanteert een brede definitie van diversiteit, waaronder etniciteit, nationaliteit, genderidentiteit, seksualiteit, sociale klasse en religie vallen. Andere aspecten die mogelijk binnen het gezichtsveld van diversiteit vallen, worden door het selectiecomité ook overwogen. Het doel is om hiermee de deelname van ondergerepresenteerde groepen in academia te verhogen. 

Nominaties moeten uiterlijk 18 november 2019 verstuurd worden naar uya@uu.nl. Interviews vinden plaats op 20 en 22 januari 2020 gedurende de hele dag, en 23 januari alleen 's middags (kandidaten worden verzocht om deze data vrij te houden). 

Voor meer informatie, neem contact op met de secretaris van het selectiecomité: Fati Shahrabi (uya@uu.nl, 030 253 8190).