Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs: zes docentgestuurde innovatieprojecten gehonoreerd

Impuls voor innovatie van Academisch Onderwijs

Om onderwijs te blijven vernieuwen en verbeteren, stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks geld beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het academisch onderwijs. De beoordelingscommissie van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) heeft zes faculteitsoverstijgende projecten geselecteerd die zich richten op: interdisciplinariteit, onderwijs voor professionals, laboratoriumonderwijs, learning analytics, interculturele competenties en selectie.

Utrecht maakt onderwijsinnovatie mogelijk

Sinds 2012 kent de universiteit het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). Hiermee maakt de universiteit het mogelijk dat docenten zelf hun onderwijs innoveren. Met het fonds onderstreept de universiteit het belang dat zij hecht aan kwalitatief onderwijs en steunt goed docentschap.  Jaarlijks is 1 miljoen euro beschikbaar voor faculteitsoverstijgende projecten tot een bedrag van 250.000 euro. Deze projectvoorstellen worden beoordeeld door een commissie die onder de verantwoordelijkheid van de Board van het Centre for Academic Teaching valt. Naast de faculteitsoverstijgende projecten stelt de universiteit jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor kleinschalige, facultaire projecten.

Op de Educational Database wordt de kennis die afgelopen jaren opgedaan is in de USO-projecten ontsloten. Eind 2021 kunnen docenten(teams) weer nieuwe voorstellen indienen, de call wordt in juni gepubliceerd. Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden om een voorstel in te dienen of kijk op de website van het Centre for Academic Teaching.