16 mei 2019

Utrecht host de 28ste VAR-pleitwedstrijd

Academiegebouw in de lente met mensen erbij en een bloembak

Rechtenstudenten van acht Nederlandse universiteiten nemen het tegen elkaar op in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht in de VAR-Pleitwedstrijd op 22 mei. De VAR is de Vereniging voor Bestuursrecht. Deze keer wordt de wedstrijd georganiseerd door medewerkers en studenten van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Utrecht doet ook mee met een eigen team.

Verloop van de wedstrijd

In deze wedstrijd komen teams van de verschillende rechtenfaculteiten uit heel Nederland tegen elkaar uit in een bestuursrechtelijke procedure. De wedstrijd bevat een schriftelijk gedeelte, dat in de maanden voorafgaand aan de mondelinge behandeling zijn beslag krijgt, en een mondeling gedeelte, de eigenlijke pleitwedstrijd, die dit jaar in Utrecht plaatsvindt. De organiserende faculteit zorgt voor een ‘jury’, dat wil zeggen een rechterlijk college dat zowel de schriftelijke stukken beoordeelt als, in verschillende kamers, de zittingen leidt. Dit jaar is Gerdy Jurgens, van de Raad van State, juryvoorzitter. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter op de terreinen van het sociaal zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. 

VAR Pleitwedstrijd 2019

Team van de Universiteit Utrecht 2019

Onder begeleiding van docenten Rob Widdershoven en Lukas van den Berge binden namens de Universiteit Utrecht de volgende studenten de strijd aan met teams van zeven andere rechtenfaculteiten:

  • Nina de Boer
  • Selma Kilicoglu
  • Tycho Mol
  • Marte Oost
  • Sofie Oosterhuis
  • Pim Oremans
  • Bente Yedema 

In het bijna 30 jarig bestaan van de VAR-pleitwedstrijd heeft Utrecht vijf keer gewonnen. De laatste keer in 2015. Alleen de Vrije Universiteit Amsterdam heeft meer overwinningen op zijn naam staan.

De VAR-pleitwedstrijd is openbaar en is te bezoeken voor geïnteresseerden. Hij vindt plaats in het Academiegebouw. Inloop vanaf 9.30 uur, de wedstrijd start om 10.00 uur. De finale begint om 15.30 uur en is om 16.15 uur afgelopen.

Meer informatie vindt u in het programmaboekje, met daarin ook de volledige jury en alle deelnemende teams.