Utrecht Data School krijgt een nieuwe naam: Data School

Het oude en het nieuwe logo van de Data School, aangepast aan de meest recente richtlijnen van de Universiteit Utrecht
Het oude en nieuwe logo van de Data School.

Vanaf 1 mei 2023 krijgt de Utrecht Data School een nieuw logo en een nieuwe naam. Utrecht Data School wordt Data School en het logo wordt aangepast aan de meest recente stijlrichtlijnen van de Universiteit Utrecht.

Waarom ‘Data School’?

In het merkbeleid van de Universiteit Utrecht is bepaald dat namen van organisatieonderdelen niet langer de term ‘Utrecht’ mogen bevatten. Dit zou dubbelop zijn, omdat namen altijd worden gecommuniceerd met het logo van de universiteit, waarin ‘Utrecht’ al vermeld staat.

Met de nieuwe naam Data School blijft het platform herkenbaar voor haar samenwerkingspartners en het netwerk dat in de afgelopen tien jaar is opgebouwd.

Wat doet de Data School ook alweer?

De Data School is een onderwijs- en onderzoeksplatform aan de Universiteit Utrecht. Verbonden wetenschappers geven actief vorm aan de digitale samenleving en onderzoeken hoe burgerschap en democratie veranderen door dataficatie en algoritmisering.

De activiteiten van de Data School concentreren zich op twee domeinen: verantwoorde AI en datapraktijken, en publieke debatten en sociale media. Hierbinnen werkt het platform nauw samen met externe partners, zoals overheidsorganisaties, publieke media, bedrijven en NGO’s.  

De drie grondbeginselen van de Data School zijn:

  • We moeten daar zijn waar de dataficatie en algoritmisering zich manifesteert;
  • Onderwijs en onderzoek moeten verbonden zijn;
  • Onze activiteiten moeten leiden tot toepasbare oplossingen.

In overeenstemming met de merkarchitectuur van de Universiteit Utrecht, zal de Data School vanaf 1 mei 2023 haar nieuwe naam en logo gebruiken bij nieuwe uitingen.