3 maart 2017

Utrecht Centre for Digital Humanities gaat 1 april van start

© iStockphoto.com/ismagilov

Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen werken diverse groepen onderzoekers en programmeurs samen aan de ontwikkeling van 'digital humanities'. Hun doel is om het onderzoek op het gebied van geschiedenis, media, cultuur, en taal te stimuleren en te versterken door gebruik van digitale data en bronnenmateriaal. Om de samenwerking tussen de diverse groepen en activiteiten te bevorderen, richt de faculteit per 1 april 2017 een Utrecht Centre for Digital Humanities in.

Aanspreekpunt

Dit Centre heeft niet alleen tot doel om de synergie binnen de faculteit te versterken. Het is ook aanspreekpunt voor partners binnen en buiten de universiteit. Als eerste directeur van het Centre is benoemd prof.dr. Hugo Quené, facultair hoogleraar Kwantitatieve Methoden. Quené: "De huidige digitale revolutie raakt alle terreinen van de geesteswetenschappen. Archieven en corpora en databestanden komen online beschikbaar, en vrijwel alle nieuwe bronmaterialen en data worden digitaal gecreëerd. Een belangrijke taak van het Centre is ook om de huidige onderzoekers te trainen in de data-analyse van dit digitale bronmateriaal. In mijn oratie op 13 maart a.s. zal ik voorbeelden laten zien van resultaten die met zulke digitale analyses geboekt kunnen worden."

Het Utrecht Centre for Digital Humanities verenigt onderzoekers en ontwikkelaars van het Digital Humanities Lab, de Utrecht Data School, en de verschillende onderzoeksinstituten van de Faculteit Geesteswetenschappen.