7 januari 2020

Update: Young Scholars Workshop over Platformcoops

Op 9 december organiseerden de Future of Citizen-based Initiatives (FOCI) hub en het Institution for Collective Action-onderzoeksteam de 2019 Young Scholars Workshop on Platformcoops. Veertien deelnemers, waaronder zes promovendi, bespraken een hele dag lang dit nieuwe type platformen die eigendom zijn van en bestuurd worden door de gebruikers in plaats van externe investeerders.

Over het algemeen kwam tijdens de workshop een grote diversiteit aan onderwerpen en academische disciplines langs, terwijl ook een verbindend kader werd gedeeld dat het best als 'institutioneel' kan worden omschreven. Hierdoor konden de deelnemers waardevolle opmerkingen en inzichten uitwisselen. De workshop sluit ook goed aan bij het strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen van de Universiteit Utrecht en onderstreept het belang ervan voor het bestuderen van platformcoöperatie.

De voertaal van de workshop was Engels. Meer informatie is dan ook in het Engels beschikbaar.