18 november 2019

Update over extra toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Om een gastvrij en veilig verblijf in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (en aangrenzende panden aan de Drift 21, 23 en 25) te garanderen voor studenten, medewerkers en bezoekers is het toegangsbeleid van deze locatie tijdelijk aangepast.

  • Na 14.00 uur krijgt u alleen toegang tot de Universiteitsbibliotheek Binnenstad op vertoon van een geldig identiteitsbewijs of collegekaart. 

Overlast door groepen jongeren

Aanleiding voor de maatregelen zijn groepen jongeren die al langere tijd voor grote overlast zorgen in de UBB en ook in de aangrenzende panden. Allerlei eerdere maatregelen hebben helaas tot nu toe nog onvoldoende effect gehad. Daarom voelt de Universiteit Utrecht zich genoodzaakt tot bovenstaande maatregelen over te gaan. We begrijpen dat de eventuele overlast van de toegangscontrole vervelend kan zijn, maar rekenen ook op begrip hiervoor. De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers, studenten en bezoekers veilig en rustig in de bibliotheek kunnen werken en studeren.

Ingangsdatum en vervolg

De maatregelen gaan in op 11 november 2019. Ze zijn vooralsnog tijdelijk. Er wordt gemonitord wat de effecten van de maatregelen zijn en er wordt gekeken naar eventuele structurele veiligheidsmaatregelen.