€10 miljoen voor intensivering gecombineerd onderzoek

Universiteiten Utrecht en Eindhoven en UMC Utrecht gaan nauwer samenwerken

De universiteiten van Utrecht (UU), Eindhoven (TU/e) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) gaan hun samenwerking intensiveren en investeren de komende drie jaar € 10 miljoen in een gezamenlijk fonds. De drie partijen willen door het combineren van hun expertises het gezamenlijke onderzoek naar een hoger niveau tillen en duurzaam maken. De eerste samenwerkingen richten zich onder meer op regenerative medicine, imaging, poreuze materialen en energie.

De universiteiten van Eindhoven en Utrecht en het UMC Utrecht zijn zeer complementair: op het gebied van geneeskunde, geowetenschappen, bètawetenschappen en zelfs sociale- en geesteswetenschappen raakt het onderzoek steeds meer verweven. Zo werken de instituten nu al intensief samen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, imaging en energie. Er wordt bijvoorbeeld een gecombineerde masteropleiding Regenerative Medicine and Technology aangeboden. Daarnaast lopen er al verschillende gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Tot nu toe ontbrak een basis om deze programma's structureel te ondersteunen. Met de nieuwe overeenkomst willen UU, TU/e en UMC Utrecht langlopende initiatieven bestendigen en ruimte geven aan bestaande en nieuwe onderzoeksprogramma's en zorgen voor betere onderzoeksfaciliteiten. Het fonds krijgt per 1 januari 2017 een directeur voor de dagelijkse leiding. Het toezicht op het fonds berust bij de universiteitsrectoren en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) UMC Utrecht.

Gezondheid en energie

Op dit ogenblik gebeurt veel van dit onderzoek eenzijdig vanuit een specifieke vakdiscipline. Hedendaagse thema’s in gezondheid en energie vragen om een vernieuwde en universiteiten-overstijgende aanpak met multidisciplinair onderzoek op gecombineerde aandachtsvelden. Thema’s zoals vitaliteit van de mens in interactie met zijn omgeving of de rol van de consument in het toekomstige energiesysteem vragen een nieuwe, universiteitsoverstijgende, benadering. Vanuit Virtual Research Institutes gaan wetenschappers gezamenlijk te werk om problemen op het gebied van gezondheid en energie te onderzoeken. Het eerste virtuele instituut - rond Regenerative Medicine en Imaging – dient begin 2017 te starten.

Sneller resultaat

Rectores magnifici Frank Baaijens van de TU/e en Bert van der Zwaan van de UU en vice-voorzitter Frank Miedema RvB van het UMC Utrecht wijzen op de noodzaak van de samenwerking: “Willen we internationaal blijven meetellen dan is multidisciplinaire onderzoekssamenwerking een must. Utrecht en Eindhoven werken al jaren samen. Dat doen we al door het uitwisselen van studenten en gezamenlijk onderzoek. Deze alliantie moet er voor zorgen dat we sneller resultaten boeken en gezamenlijk kansen zien en verzilveren."