Universiteit Utrecht zet maximaal in op WKO voor warmte- en koudevoorziening

Warmte-koudeopslag

De Universiteit Utrecht zet in op CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030. Deze scherpe klimaatdoelstelling is vastgelegd in het Strategisch Plan 2016-2020 en past in de voorbeeldfunctie van de Universiteit. Om de verdere verduurzaming van de energieopwekking vorm te geven is onlangs de ‘Toekomstvisie verduurzaming energievoorziening’ opgesteld. Deze visie leidt ertoe dat de universiteit inzet op een zogenaamde WKO-max strategie: bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Universiteit Utrecht wordt voor de warmte- en koudevoorziening WKO toegepast.

WKO-max strategie

Daarnaast is besloten maximaal in te zetten op duurzame energieopwekking op gebouwen en op eigen terrein. De Universiteit Utrecht is hiermee koploper als het gaat om het vormgeven van de energietransitie naar duurzame energie. De WKO Duurzaamheid Award die de Universiteit Utrecht in 2017 van het gebruikersplatform bodemenergie mocht ontvangen is daar een uiting van. Lees meer over de WKO-max strategie in het interview in Ensoc Magazine met Fréderique Houben, Hoofd Taakgroep en Programmamanager Energie van de Universiteit Utrecht.

Met WKO is reeds ruime ervaring opgedaan in het Noord-West cluster van USP De Uithof en met de aansluiting van het LSI gebouw op een WKO installatie. Zie onderstaande videoanimatie.

Warmte-koudeopslagsyteem Utrecht Science Park