14 mei 2018

Universiteit Utrecht zet alle zeilen bij voor meer huisvesting internationals

Sinds 1 mei kunnen studenten zich registreren voor de short stay kamers bij SSH voor komend studiejaar. Het ziet er naar uit dat de Universiteit Utrecht dan opnieuw meer buitenlandse studenten mag verwelkomen. “Daar zijn we blij mee”, zegt Lenn Lamkin, beleidsmedewerker bij het International Office. “Maar het stelt ons ook voor een opgave. Want hoewel we geen huisvestingsgarantie kunnen bieden, en hierover ook kraakhelder zijn, willen we dat studenten zich thuis voelen en snel een goede plek hebben om te wonen.”

Het totaal aantal studenten van de UU is al een aantal jaar redelijk stabiel. Wel verandert de samenstelling: er komen meer internationale studenten. Nu is 8 procent van de Utrechtse studenten van buiten Nederland. Dit percentage zal komende jaren geleidelijk toenemen, want Utrecht is populair.

Piek

Eenmaal in Nederland, hebben buitenlandse studenten geen thuis om op terug te vallen. Dat zorgt met name in september voor een piek in de vraag naar hele urgente woonruimte. “We onderkennen dat het lastig is wanneer je land en stad niet kent”, zegt Lamkin. “Bij de werving en aanmelding besteden we daarom heel veel aandacht aan voorlichting over het vinden van een kamer. En wijzen we op het belang van zelfstandig en heel op tijd  - ruim voor de zomervakantie - op zoek gaan.”

Eerlijk beeld

Afgelopen jaar zijn de teksten op de website samen met internationals tegen het licht gehouden. “We willen een eerlijk en duidelijk beeld geven”, zegt hoofd marketing Jessica Winters. Er is besloten om andere accenten aan te brengen in de voorlichting en wervingsactiviteiten. “We richten ons op het vinden van de juiste student qua onderwijsachtergrond en motivatie, niet op grote aantallen. Voorbeeld hiervan is werving via counselors of representatives, het bezoeken van de top internationale scholen en universiteiten. Dit in plaats van bijvoorbeeld het bezoeken van grote onderwijsbeurzen.”

Gereserveerde kamers

De universiteit reserveert zoveel mogelijk kamers voor internationale studenten. Het college van bestuur heeft hiervoor extra budget vrij gemaakt, want als een kamer leegstaat tussen het vertrek van een buitenlandse student en de komst van een nieuwe, moet de UU garant staan voor de huur. “Het probleem is momenteel vooral dat de kamers er domweg niet zijn”, zegt Lamkin. “Vorig jaar hadden we 770 kamers die we konden verhuren. Dit jaar kunnen we naar verwachting met een nieuwe partij uitbreiden met extra plekken. Ik hoop dat we uit kunnen komen op 900 kamers, want we zijn afhankelijk van nieuwe huisvestingsprojecten van ontwikkelaars en corporaties waarvan we dan een deel voor internationals kunnen claimen. We moeten immers ook rekening houden met Nederlandse studenten die graag een kamer willen.”

Nieuwbouw

Ook bij de Gemeente Utrecht staat studentenhuisvesting hoog op de agenda. Tussen 2010 en 2017 zijn 3300 studentenkamers en –studio’s gebouwd. Tot 2021 komen er in de plannen van de gemeente nog eens 3861 studentenkamers bij. De universiteit wil hier bovenop graag meer studentenhuisvesting op het USP De Uithof, en streeft naar aanpassing van het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. Lamkin: “De urgentie van de internationale studentenhuisvesting is  ook bij de SSH duidelijk. Zij hebben bijvoorbeeld een succesvolle pilot uitgerold met Skype-hospiteren, zodat internationale diplomastudenten vanuit het buitenland kunnen meedingen naar een kamer in een regulier studentenhuis.”

Alle zeilen bij

“We zetten dus voor zowel de lange als de korte termijn alle zeilen bij” zegt Lamkin. De gemeente zoekt naar opties om kantoorpanden te transformeren tot studentenwoningen en om het leegkomend AZC aan de Einsteindreef in te zetten voor internationals. “We doen ons uiterste best om studenten die naar het buitenland gaan hun kamer te laten onderverhuren aan een inkomende student, want uit ervaring blijkt dat wonen in een internationale mix een heel verrijkende ervaring is. Ook zetten we in de zomermaanden extra personeel in en nieuwe middelen, zoals WhatsApp,  om studenten beter op weg te kunnen helpen bij het zoeken van een kamer. En we gaan tijdelijke kamers  reserveren in eerste kritische maand na de start van het collegejaar, door afspraken met hostels zoals Stayokay.”

Interessante ontmoetingen

“Iedereen beseft dat een structurele oplossing van het huisvestingsvraagstuk een kwestie van de lange adem is. Maar we zetten alles op alles om onze gasten een goede ontvangst te bezorgen”, aldus Lamkin. Zelf laat ze geen kans onbenut. “Ik weet nog dat vorig jaar een dame uit Maarssen belde. Die had een verhaal in het AD gelezen en meldde dat ze een mooie etage in de aanbieding had voor een internationale student. Daar ben ik gelijk achteraan gegaan. Want elke student die we aan een betaalbare mooie kamer kunnen helpen is meegenomen. En het levert als bonus voor alle partijen vaak interessante ontmoetingen op.”