21 oktober 2016

Universiteit Utrecht wordt partner in de Kofi Annan Business Schools Foundation

Signing of agreement Kofi Annan Business School and Utrecht University

In september 2016 is Joseph Kaputula uit Zambia als eerste fellow van de Kofi Annan Business School (KABS) begonnen aan zijn masterprogramma, Business Development and Entrepreneurship. Dit is mogelijk gemaakt omdat de Universiteit Utrecht partner geworden is in de Kofi Annan Business Schools Foundation. 

Ondertekening

Op 18 oktober 2016 is deze samenwerking officieel bekrachtigd met de ondertekening van de overeenkomst door prof. Hans van Ginkel, voorzitter van KABS en voormalig rector van de Universiteit Utrecht en prof. Janneke Plantenga, hoofd van het departement Economie (U.S.E.) en vice-decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Prof. Rob van der Vaart zal de universiteit vertegenwoordigen in het bestuur van KABS.

Over KABS

De Kofi Annan Business Schools Foundation heeft als doel innovatie en sociaal entrepreneurship in minder ontwikkelde regio’s in de wereld te stimuleren. Daarvoor worden beurzen beschikbaar gesteld aan getalenteerde en gemotiveerde studenten uit de regio’s om een master programma te doen bij één van de deelnemende Europese universiteiten.

Bijdrage aan doelstellingen faculteit

Deelname aan KABS past goed bij de doelstelling van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie om het onderwijs verder te internationaliseren, diversiteit te bevorderen en een bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante thema’s. De faculteit hoopt in de komende jaren meer KABS-fellows te kunnen verwelkomen.