Universiteit Utrecht wil af van numerus fixus Kunstmatige Intelligentie

De Universiteit Utrecht (UU) gaat de aankomende vier jaar ruim drie miljoen euro extra investeren in onderwijs en onderzoek rond kunstmatige intelligentie. De universiteit wil de capaciteit van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie vergroten en als het even kan af van de huidige numerus fixus.

'Booming' Artificiële Intelligentie

Onderwijs op het gebied van Artificiële Intelligentie is 'booming' en het onderzoek van groot maatschappelijk belang. De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie en de masteropleiding Artificial Intelligence hebben aan de Universiteit Utrecht de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De instroom in de bachelor was in 2018 ruim twee keer zo hoog als in 2015.

Vanwege de capaciteitsproblemen geldt voor de bachelor vanaf dit collegejaar een fixus van 150 studenten. Dat is volgens rector Henk Kummeling zeer onwenselijk voor een opleiding waar zo’n grote vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Artificial Intelligence is een focusgebied van de Universiteit Utrecht en potentieel een belangrijk element in de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research.

Ruim drie miljoen euro extra

Daarom hebben de betrokken faculteiten (Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen), samen met het College van Bestuur een plan gemaakt en wordt de komende vier jaar ruim drie miljoen euro extra uitgetrokken om medewerkers aan te stellen. De helft van het geld wordt besteed om de onderwijscapaciteit te vergroten. De andere helft wordt besteed aan extra onderzoekstijd voor het personeel.

Vergroting van de onderwijscapaciteit en extra onderzoekstijd voor personeel

Dit is enerzijds cruciaal om medewerkers, waarnaar ook in het bedrijfsleven veel vraag is, een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen. Anderzijds past het ook perfect in het streven van de universiteit het onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie een extra impuls te geven. Kummeling: "Artificial Intelligence is een focusgebied van de Universiteit Utrecht en potentieel een belangrijk element in de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen University & Research."

Human-centered Artificial Intelligence

Een van de belangrijkste onderdelen in het interdisciplinaire onderzoek naar kunstmatige intelligentie bij de UU zal de aankomende jaren Human-Centered Artificial Intelligence zijn. Dat onderzoek richt zich op technische vernieuwingen op het gebied van programmeren van intelligentie, maar ook op de sociale, ethische en menselijke kant.