13 januari 2017

2017 ‘Westerdijkjaar’

Universiteit Utrecht viert 100 jaar vrouwelijke hoogleraren

Een eeuw geleden hield Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland haar oratie. De Universiteit Utrecht stelde haar aan als professor in de plantenziektekunde (fytopathologie), een onverminderd relevant vakgebied. Westerdijk was een zeer gerespecteerd, multi-getalenteerd wetenschapper met een internationale en interdisciplinaire oriëntatie, die diversiteit hoog in het vaandel had. Op 10 februari 2017 viert de Universiteit Utrecht samen met andere organisaties ‘100 jaar vrouwelijke hoogleraren’.

Groepsportret oratie Johanna Westerdijk
Groepsportret oratie Johanna Westerdijk 1917

Lees hier het persbericht: 100 jaar vrouwelijke professoren hele jaar gevierd

Johanna Westerdijk was ook directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (KNAW), dat onder haar bezielende leiding uitgroeide tot de grootste en meest veelzijdige collectie van levende schimmelcultures ter wereld. Ook was ze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.  In totaal leidde ze 56 promovendi op, van wie bijna de helft vrouwen. In het Westerdijkjaar worden haar verdiensten voor de wetenschap gevierd. Op 10 februari 2017 opent minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Westerdijkviering in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dit is een historisch moment; Johanna Westerdijk sprak op 10 februari 1917 om 14.00 uur haar oratie uit.

Portretten van alle vrouwelijke hoogleraren

Ter ere van het Westerdijkjaar is een portrettengalerij met alle vrouwelijke hoogleraren van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht in de maak. Ook organiseert de Universiteit Utrecht een ‘meet the professor’ bijeenkomst met een verrassing voor de deelnemende vrouwelijke hoogleraren en werkt het Universiteitsmuseum samen met het Centraalbureau voor Schimmelcultures aan publieksacties en een tentoonstelling. Dit zijn nog maar een paar onderdelen uit het hele activiteitenprogramma. Zie verder de website www.uu.nl/westerdijkjaar.  

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen

De Universiteit Utrecht streeft naar een gelijke man-vrouw verhouding in de wetenschap. Dit gebeurt onder andere via het universitaire diversiteitsbeleid met bijvoorbeeld een Task Force diversiteit, Mentoring- & Coaching programma en het genderneutraal maken van werving & selectieteksten. De faculteit Bètawetenschappen heeft sinds eind 2014 een facultair diversiteitbeleid. Belangrijk onderdeel daarvan is het Westerdijk fellowship: een tenure-trackpositie voor talentvolle vrouwelijke wetenschappers, ingesteld om uitmuntend vrouwelijk talent met leiderschapskwaliteiten aan te trekken.

Diversiteit

In het strategisch plan 2016-2020 spreekt de Universiteit Utrecht als ambitie uit dat de universiteit een pluriforme gemeenschap is met een divers samengestelde medewerkers- en studentenpopulatie. De universiteit ontwikkelt zich naar een diverse gemeenschap waar verschillen worden omarmd. Om een meer pluriforme gemeenschap te realiseren, investeert de universiteit in interculturele vaardigheden voor medewerkers en studenten. Er is een universiteitsbrede taskforce ingericht om de activiteiten aan te jagen.

Samenwerkingspartners

Voor de Westerdijkviering werkt de Universiteit Utrecht samen met een aantal Utrecht Science Park partners en andere relevante organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis).