Universiteit Utrecht verbreekt financiële band met PMI Impact

De Universiteit Utrecht heeft aan PMI Impact laten weten geen prijs te stellen op financiering van een onderzoek naar tabakssmokkel. Het onderzoek door prof. Vervaele gaat door, maar wordt gefinancierd door de universiteit zelf.

“Het bestrijden van tabakssmokkel is belangrijk”, zegt CvB-voorzitter Anton Pijpers. “Dat was ook reden om na ampele afweging in te stemmen met het indienen van het onderzoeksvoorstel bij PMI Impact; de wetenschappelijke onafhankelijkheid was gegarandeerd.” De financiering (360.000 euro in twee jaar) door een onafhankelijk fonds, betaald door de tabaksindustrie, kwam de universiteit de afgelopen periode op kritiek te staan van onder meer KWF en andere gezondheidsorganisaties. Pijpers: “Gezien de maatschappelijke discussie en op nadrukkelijk verzoek van voor ons zeer belangrijke partners, hebben we besloten een streep te zetten door de financieringsconstructie.”

KWF is verheugd over de stap van de universiteit. Directeur a.i. van KWF Sigrid Attema: “Dit is een verstandige stap. De tabaksindustrie is geen normale industrie en daarom is het onwenselijk dat ze wetenschappelijk onderzoek financieren.”

Onderzoek illegale tabakshandel

Prof. John Vervaele gaat vanaf komende maand met een interdisciplinair en internationaal team van juristen en criminologen onderzoeken hoe de handhaving van illegale tabakshandel binnen de EU verbeterd kan worden. Centrale vragen zijn hoe nationale autoriteiten illegale tabakshandel bestrijden, hoe de EU met nieuw beleid de handhaving kan verbeteren en op welke manier de EU het gedrag van landen en private partijen buiten de EU kan beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden wordt een vergelijking gemaakt van het beleid van verschillende EU-lidstaten, wordt de aanpak van de VS en de EU naast elkaar gezet, en gaan de onderzoekers verschillende beleidsterreinen met elkaar vergelijken. De resultaten van het onderzoek zullen breed verspreid worden.

Vervaele: “Wij doen dit onderzoek vanwege het maatschappelijk belang dat ermee gediend is in termen van volksgezondheid en voordelen voor overheden. Het was en is cruciaal dat het onderzoek volledig onafhankelijk is, en iedereen kennis kan nemen van de resultaten. Dat is zo. Belangrijke afnemers van het onderzoek zijn: Europese en nationale beleidsmakers, douanediensten, politie, het OM en de rechterlijke macht.”