Universiteit Utrecht steunt actie voor een Normaal Academisch Peil

Hoogleraren voor het Academiegebouw

De Universiteit Utrecht roept medewerkers en studenten op om op dinsdag 6 april mee te doen aan de landelijke actiedag – de ‘alarmdag’ – voor een Normaal Academisch Peil. Bestuurders, medewerkers en studenten van 14 universiteiten luiden de noodklok en vragen het Kabinet structureel 1,1 miljard euro te investeren in het academisch onderwijs en onderzoek.

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei.

Op initiatief van WOinActie is een brede coalitie ontstaan. Op dinsdag 6 april roepen de studenten, bestuurders en medewerkers van alle 14 universiteiten op dinsdag 6 april het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard extra te investeren. Alleen daarmee krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil. Deze claim wordt onderbouwd door een onafhankelijk rapport opgesteld door consultants van PricewaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Brede steun

De actie wordt breed gesteund, niet alleen door de (besturen van de) universiteiten en door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), maar ook door WOinActie en de vakbonden FNV, CNV en AOb, de studentenbonden LSVb en ISO, de Jonge Akademie van de KNAW en postdocnl.

Doe mee!

Op 6 april zijn er landelijk (coronaproof!) acties. In Den Haag wordt een manifest aangeboden aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven. In Utrecht laten wetenschappers, medewerkers en studenten om 12.00u op het Domplein symbolisch en coronaproof zien dat het water hen aan de lippen staat. De actie start met een minicollege van onderzoeker hydrologische extremen en klimaatverandering Niko Wanders. Daarnaast worden medewerkers en studenten opgeroepen online actie te voeren door het posten van foto’s met speciale mondkapjes en baretten.

De Universiteit Utrecht roept al haar medewerkers en studenten op om mee te doen. Bekijk voor opties om steun te betuigen in de toolkit op www.normaalacademischpeil.nl. Of neem contact op via: Katell Lavéant (k.laveant@uu.nl) of Willemien Sanders (w.sanders@uu.nl).