Universiteit Utrecht start duaal PhD-programma voor IT’ers

Gemeente Utrecht krijgt 'ICT-promovendus'

Jonge IT-onderzoekers overleggen achter hun computer.

De overheid kampt met complexe ICT-vraagstukken. De Universiteit Utrecht gaat organisaties zoals gemeenten daarom de mogelijkheid bieden jonge medewerkers te laten promoveren. Zo wordt de overheid een aantrekkelijkere werkgever en draagt de Universiteit Utrecht bij aan maatschappelijk relevant onderzoek.

Vandaag ondertekenden de universiteit en gemeente Utrecht een contract voor de eerste twee projecten. De deelnemers komen fulltime in dienst bij de gemeente en krijgen twee dagen per week de ruimte om hun promotieonderzoek te verrichten onder begeleiding van het departement Informatica van de universiteit. Het gaat om onderzoek naar ‘Is vroegtijdige voorspelling van schuldproblematiek mogelijk?’ en ‘Burgerschap en Data Retrieval’.

Paul Kouijzer, Kees Geldof, Floris Fonville, Bert van der Zwaan en Johan Jeuring bij de ondertekening van het PhD-contract.
De ondertekening van het contract V.l.n.r. Paul Kouijzer (directeur bestuurs- en concernstaf gemeente Utrecht), wethouder Kees Geldof, PhD-kandidaat Floris Fonville, rector magnificus Bert van der Zwaan en Johan Jeuring (departementshoofd Informatica).

Knowledge drain voorkomen

Wethouder Kees Geldof (Publieksdienstverlening en Bestuursinformatie) wijst op de snelle groei van Utrecht en wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie. “Naar verwachting telt onze stad in 2030 maar liefst 400.000 inwoners,” zegt Geldof. “Als gemeente moeten wij ons daar op voorbereiden, bijvoorbeeld in onze dienstverlening aan bewoners en ondernemers."

Hij vervolgt: "Wij hebben al veel ICT-kennis in huis, maar wij willen ook investeren in nieuwe talenten om onze organisatie en dienstverlening toekomst-bestendig te maken. De samenwerking met de Universiteit Utrecht moet binnen onze organisatie leiden tot een hoog gekwalificeerd promotieonderzoek over vroegtijdige voorspelling van schuldproblematiek en het snel vinden van informatie, waardoor wij meer kennis en ervaring binnenhalen en aan ons binden.”

Maatschappelijk relevant

Rector magnificus Bert van der Zwaan is blij met het nieuwe PhD-programma. "Het is een mooie manier om onderzoek te doen waar maatschappelijk grote behoefte aan is. Deelnemers kunnen gebruik maken van onze onderzoeksfaciliteiten. Bovendien kunnen wij de projecten promoten bij bèta-studenten in de laatste fase van hun studie, en zorgen we voor een netwerk waarin de promovendi ervaringen kunnen uitwisselen."

Meer partijen

Naast de gemeente, gaat de Universiteit Utrecht op korte termijn met meer overheidsorganisaties contracten tekenen voor duale PhD-trajecten. De promotietrajecten duren zes jaar.