Universiteit Utrecht reikt Zilveren Penning uit aan initiatiefnemers van Incluusion

Video van de uitreiking van de Zilveren Penning tijdens de Dies Natalis 2019.

Op dinsdag 26 maart 2019 vierde de Universiteit Utrecht haar 383e Dies Natalis. Tijdens de ceremonie reikte bestuursvoorzitter Anton Pijpers de Zilveren Penning uit aan de initiatiefnemers van Incluusion. Deze penning is een onderscheiding voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht.

Onderwijs voor vluchtelingen

Het programma Incluusion geeft vluchtelingenstudenten de kans om universitair onderwijs te volgen. Op deze manier continueren zij hun academische carrière. Meer dan 280 vluchtelingenstudenten, met of zonder verblijfstatus, hebben hier ondertussen gebruik van gemaakt. 

Marij Swinkels en Hilke Grootelaar namen in 2016 het initiatief voor Incluusion. De twee promovendi van de faculteit REBO organiseerden, samen met Elena Valbusa, academisch onderwijs voor vluchtelingenstudenten. Hun achterliggende gedachte: als je vluchtelingen zo snel mogelijk na hun aankomst in Nederland de kans biedt om onderwijs te volgen, zijn ze snel in staat zijn om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Incluusion-student Salma Fayad uit Syrië deelt haar ervaringen met het Incluusion-programma.

Navolging

Incluusion begon klein, maar breidde zich al snel uit naar Engelstalige bachelorcursussen. Het initiatief heeft bovendien navolging gekregen aan andere universiteiten, zoals in Wageningen en Eindhoven.

Zilveren Penning

Marij Swinkels, Hilke Grootelaar en Elena Valbusa ontvingen de Zilveren Penning van de Universiteit Utrecht omdat zij op inspirerende en ondernemende wijze invulling hebben gegeven aan het thema van de Dies ‘Onderwijs voor het leven’. Het College van bestuur is trots op Incluusion: op de initiatiefnemers, de docenten en de studenten. Incluusion geeft uitdrukking aan de missie van de Universiteit Utrecht: werken aan een betere wereld.

Lees de toespraak van Anton Pijpers (pdf)
Meer informatie
Incluusion (Engels)