Universiteit Utrecht reikt twee eredoctoraten uit

De Universiteit Utrecht reikte tijdens de 383e Dies Natalis twee eredoctoraten uit aan Sionaidh Douglas Scott en Andrés Rodríguez-Pose. Beide hebben als doel de wetenschap in te zetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. Met de eredoctoraten wil de universiteit haar grote waardering uitspreken voor de persoon die het doctoraat ontvangt en diens werk.

Laudatio's en aanvaardingsredes (pdf)

Laudatio Sionaidh Douglas Scott
Laudatio Andrés Rodríguez-Pose
Aanvaardingsrede Sionaidh Douglas Scott
Aanvaardingsrede Andrés Rodríguez-Pose
Sionaidh Douglas-Scott. Foto via: Chatham House

Brexit en de Catalaanse onafhankelijkheid

Sionaidh Douglas-Scott (Edinburgh) studeerde eerst filosofie en kunstgeschiedenis alvorens zij afstudeerde als jurist. Van 2015 tot 2018 was zij mededirecteur van het Centre for Law & Society in a Global Context  van Queen Mary University of London. De grote kwaliteit van haar wetenschappelijke werk wordt breed erkend. Voordat zij tot hoogleraar werd benoemd aan de Queen Mary University of London, was zij als hoogleraar verbonden aan Kings College London en de Universiteit van Oxford.

Haar kennis en kunde op het gebied van mensenrechten, constitutioneel recht,  de wisselwerking tussen internationaal, Europees en nationaal recht, de context van het recht, recht & rechtvaardigheid, filosofie en de relatie tussen recht en religie sluit zeer goed aan bij de thematiek van Utrecht University Centre for Global Challenges (U-globe) en het strategische onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen.

Sionaidh Douglas-Scott heeft actief bijgedragen aan debatten over Brexit, de Schotse onafhankelijkheid, de Catalaanse onafhankelijkheid en mensenrechten, zowel in de media (o.a. BBC) als in de politiek, door als juridisch adviseur van het Schotse parlement op te treden. Haar werk belichaamt dan ook een van de doelen die die de Universiteit Utrecht ook hoog in het vaandel heeft: het versterken van een zichtbare bijdrage, gestoeld op wetenschappelijke inzichten, aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken.

Toekenning van het eredoctoraat aan Sionaidh Douglas Scott tijdens de Dies Natalis 2019.
Andrés Rodriguez-Posé. Foto via: personal.lse.ac.uk.

Regionale groei onder de loep

Andrés Rodriguez-Posé (London School of Economics) heeft PhD’s behaald in economische geografie én in sociale politiek. Tussen 2015 en 2017 was hij de voorzitter van de Regional Science Association. Zijn onderzoek bevindt zich op het kruisvlak van wetenschap en maatschappij, wat maakt dat hij vaak als adviseur wordt gevraagd voor onder andere de Europese Comissie, de OECD en de World Bank. In 2018 heeft hij de ERSA Prize in Regional Science gewonnen, wat wordt beschouwd als de meest prestigieuze prijs binnen zijn vakgebied.

Andrés Rodriguez-Posé’s onderzoekt waarom bepaalde regio’s groeien en waarom andere dat niet doen. Hij richt zich met name op de relatie tussen instituties en regionale economische groei. Zijn onderzoek heeft bijgedragen aan onze kennis over welke instituten groei stimuleren en welke juist zorgen voor een belemmering.

Andrés Rodríguez-Posé’s onderzoek is interdisciplinair en laat zien dat wetenschap en maatschappij hand in hand gaan. Hij zet zijn kennis in om complexe sociale- en economische vraagstukken op te lossen. Deze visie vormt ook de kern van Institutions for Open Societies, een strategisch thema van de Universiteit Utrecht. Met dit eredoctoraat spreekt de Universiteit haar waardering uit voor het werk van Andrés Rodríguez-Posé: zijn toewijding om via de wetenschap beleidsvraagstukken aan te pakken en zo een steentje bij te dragen aan locale gemeenschappen.

Toekenning van het eredoctoraat aan Andrés Rodriguez-Posé tijdens de Dies Natalis 2019.

Dies Natalis

De eredoctoraten werden zoals in bovenstaande videos te zien uitgereikt tijdens de viering van de 383e Dies Natalis van de Universiteit Utrecht, op dinsdag 26 maart 2018 in de Domkerk.

Meer informatie
Eredoctoraten