6 februari 2018

Universiteit Utrecht reikt twee eredoctoraten uit

Tijdens de 382e Dies Natalis van reikt de Universiteit Utrecht twee wetenschappelijke eredoctoraten uit aan rechtsgeleerde Joan C. Williams en natuurkundige Albert-László Barabási. Met de eredoctoraten wil de universiteit haar grote waardering uitspreken voor de persoon die het doctoraat ontvangt en diens werk.

Prof. Joan Williams

Bestrijden sociale genderongelijkheid

Joan Williams is hoogleraar Rechten aan de UC Hastings in San Francisco en oprichtster en directeur van het Center for WorkLife Law. Zij werd opgeleid aan Yale, M.I.T., en de Harvard Law School. Williams onderzoekt genderongelijkheid, klassenverschillen en discriminatie op de werkvloer.

Zij heeft diverse platforms en websites opgezet waar werkgevers en onderzoekers bij elkaar worden gebracht om samen nieuwe methoden en procedures te ontwikkelen waarmee ongelijke behandeling op de werkvloer kan worden tegengegaan. 

Williams is een zeer gerespecteerd en invloedrijk onderzoeker. In 2012 ontving zij een Oustanding Scholar Award van de American Bar Foundation. Vanwege de discipline-overstijgende betekenis van haar werk werd zij in 2008 door Harvard University verkozen om de Massey Lectures in American Civilization te geven. Haar prijswinnende boek “Unbending Gender” behoort tot een van de meest geciteerde publicaties binnen haar vakgebied.

Williams schrijft regelmatig voor invloedrijke bladen als the Huffington Post, Harvard Business Review Blog en The Psychology Today blog, waarmee ze een zichtbare en actieve rol speelt in het maatschappelijk debat. Volgens The New York Times heeft Joan Williams door haar maatschappelijke betrokkenheid en baanbrekende onderzoek een ‘rock star status’ verworven.

Het eredoctoraat wordt haar toegekend vanwege haar grote bijdrage aan beleidsvorming rondom het tegengaan van sociale ongelijkheid op de werkvloer. Williams toont op die manier aan dat wetenschappelijk onderzoek een leidende rol heeft in het verwezenlijken van een gelijke en diverse werkomgeving. 

Prof. Albert-László Barabási

Netwerk theorie als wapen tegen ziekten

Albert-László Barabási is bijzonder hoogleraar, natuurkundige en directeur van Norteastern University for Complex Network Research (CCRN). Het CCNR heeft een heldere  missie: Denk in Netwerken. Met Barabási’s baanbrekende ontdekking van het bestaan van ‘schaalvrije netwerken’ (scale-free networks) werd voor het eerst duidelijk hoe netwerken als het internet of mobiele telefoons werken en zich uitbreiden.

Tevens legde Barabási een link tussen schaalvrije netwerken en biologische systemen zoals het metabolische systeem. Met deze link werd Barabási een pionier op het gebied van network disease, een vakgebied waarin netwerk theorie wordt toegepast om ziekteverschijnselen te analyseren, identificeren en te behandelen.

Barabási heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder bestsellers Linked: The New Science of Networks en Burst: The Hidden Pattern Behind Everything We Do . Op zijn 32e werd hij benoemd tot Emil T. Hofmann Professor aan de University of Notre Dame en was hiermee de jongste professor met deze titel ooit. Voor zijn onderzoek en wetenschappelijke bijdrages heeft hij meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder de Cozzarelli Prize (2008) van de National Academies of Sciences (USA).

Het eredoctoraat wordt hem toegekend op grond van zijn werk over de structuur en controleerbaarheid van netwerken. Daarnaast heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan de praktische toepassing van netwerktheorie in vele wetenschapsgebieden en is hij uitzonderlijk goed in het uitleggen van wetenschappelijke resultaten aan een breed publiek.

Dies Natalis

De eredoctoraten worden uitgereikt tijdens de viering van de 382e Dies Natalis van de Universiteit Utrecht, op maandag 26 maart 2018 in de Domkerk.