16 mei 2017

Waardering voor onderwijs en docentschap

Universiteit Utrecht opent Utrecht Centre for Academic Teaching

De Universiteit Utrecht opent op 1 september het nieuwe Utrecht Centre for Academic Teaching (U-CAT). Met het centrum investeert de Universiteit Utrecht de komende jaren verder in professionalisering van docenten en waardering voor onderwijs en docentschap. Rector Bert van der Zwaan: “Het U-CAT moet het centrale loket worden voor alles wat met professionalisering van docenten te maken heeft.”

De universiteit wil met het Utrecht Centre for Academic Teaching een centrale plek bieden waar docenten terechtkunnen voor hun eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van hun onderwijs. Het wordt een ontmoetingsplek voor kennisdeling over facultaire grenzen heen. Binnen het Centre worden bestaande initiatieven en trajecten op het gebied van onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering gebundeld. Ook het succesvolle programma Educate-IT (Engels) dat zich richt op het stimuleren van blended learning wordt onder de paraplu van het U-CAT aangeboden. Via het Centre krijgen docenten straks toegang tot het Teaching and Learning Lab en tot diverse activiteiten van de afdeling Onderwijsadvies en Training.

Manon Kluijtmans wordt per 1 september benoemd tot academic director van het U-CAT.

Utrechts onderwijs

De oprichting van het Centre for Academic Teaching past in een lange traditie van onderwijsvernieuwing en waardering in Utrecht. Zo was de Universiteit Utrecht in de jaren ’90 de eerste universiteit die de basiskwalificatie onderwijs (later ook senior kwalificatie) ontwikkelde. Ook op andere manieren heeft de Universiteit Utrecht door de jaren heen consequent geïnvesteerd in de professionalisering van docenten, zoals via de leergangen van het Centre for Excellence in University Teaching en het Teaching Fellow Program. De oprichting van het Centre past in de strategie van de Universiteit Utrecht om komende jaren stapsgewijs verder te investeren in docentprofessionalisering en waardering voor onderwijs. 

Meer informatie

Wietske de Lange, persvoorlichting Universiteit Utrecht, w.delange@uu.nl, (030) 253 4073.