Universiteit Utrecht onderzoekt eerste drijvende zonnecentrale op zee

Over drie jaar ligt er 2500 vierkante meter aan panelen in de Noordzee

De Universiteit Utrecht werkt mee aan een uniek project: de eerste drijvende zonnecentrale op zee. Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan dit de komende drie jaar ontwikkelen, bouwen en in gebruik nemen. Hiermee moet het in de toekomst mogelijk worden om op plekken waar land schaars is, toch schone energie op te wekken.

Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy. De Universiteit Utrecht voert het onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van het eerste prototype op zee, zo’n vijftien kilometer uit de kust bij Scheveningen. “Op zee heb je een groot verkoelingseffect van het zeewater”, zegt zonne-energiedeskundige Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht. “Daardoor ligt de opbrengst van een zonnepaneel naar verwachting rond de vijftien procent hoger dan op land. Maar er zijn ook factoren die een negatieve invloed hebben. De zonnepanelen zullen soms onder water staan – als er golven van tien meter hoog zijn, dan is dat niet te voorkomen. Daarnaast zullen de panelen wat wiebelen. Wat de invloed is van deze veranderende hoek, is ook nog nooit onderzocht.”

Volgens Allard van Hoeken, oprichter van initiatiefnemer Oceans of Energy wordt het hoe dan ook een uniek project. “Wat wij hier in drie jaar tijd neer gaan zetten is bijzonder en nooit eerder gedaan. Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten. Met de kennis en ervaring van deze Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven uit de offshore industrie zijn we overtuigd van succes.”

'Het is onder andere interessant door het grote herhalingspotentieel'

Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is in potentie zeer interessant voor Nederland.

Het consortium ontvangt gedurende drie jaar tijd financiële ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Het is een interessant innovatieproject onder andere door het grote herhalingspotentieel. Naast additionele duurzame energieproductie kan het ook leiden tot verduurzaming van olie- en gasplatforms. RVO.nl kijkt met belangstelling uit naar de resultaten, waaronder de opbrengsten en levensduur, in deze lastige veeleisende zee-condities,” aldus Frank Witte, Manager Energie-Innovatie bij RVO.nl.