13 februari 2018

Samenwerking met maatschappelijke partners

Universiteit Utrecht investeert 26 miljoen in 14 ‘sleutelvraagstukken’

De Universiteit Utrecht wil samen met partners 14 maatschappelijke sleutelvraagstukken gaan aanpakken, en maakt hiervoor in de komende vier jaar 26 miljoen vrij.

Volgens rector Bert van der Zwaan is het een logische stap. "De Universiteit Utrecht is binnen vier strategische onderzoeksthema’s al sterk gegroeid in het verbinden van expertise uit verschillende wetenschappelijke disciplines aan maatschappelijk relevante onderwerpen zoals gezondheid, bestuur, milieu en opvoeding. Daar krijgen we veel complimenten voor. Nu brengen we nog meer focus aan. We willen de impact vergroten door concrete sleutelvraagstukken aan te pakken, vanuit verschillende disciplines en samen met maatschappelijke partners. Daartoe hebben we 14 zogeheten hubs geïdentificeerd."

Creating a sustainable future by bringing people together Future of Work
Video's die meer inzicht geven in de verschillende hubs. Klik om te bekijken.

Een voorbeeld van een hub binnen het terrein van het strategisch thema Life Sciences is het Utrecht Advanced In Vitro Models (U-AIM). De vraag is: hoe kunnen in-vitromodellen en het gebruik ervan zo verbeterd worden, dat dit leidt tot medische vooruitgang en een vermindering van dierproeven? “Zie het als grote aanlegsteigers”, zegt rector Van der Zwaan, “waar allerlei bootjes uit de maatschappij - andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden, ngo's, belangenverenigingen - uitgenodigd worden om af te meren en zaken te doen.”

Nieuwe manier van denken

Volgens Van der Zwaan is samenwerking met maatschappelijke partners niet nieuw, maar de schaal waarop het nu georganiseerd wordt wel. De universiteit investeert zelf alleen al 26 miljoen in de komende vier jaar, exclusief de investeringen in faciliteiten en grote apparatuur. Hubs vertegenwoordigen bij uitstek een nieuwe manier van denken die niet uitgaat van het toepassen of ‘valoriseren’ van reeds verworven academische kennis, maar van samen met anderen nadenken over onderzoeksvragen en samen tot uitvoer brengen.

“Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak garant staat voor impact, zichtbaarheid en kansen om nieuwe financiering aan te trekken”, zegt Van der Zwaan. ”Ook voor het fundamenteel onderzoek. Die kennis is namelijk essentieel om de codes te kunnen kraken en deze sleutelvraagstukken op te lossen. Daar gaan we voor.”

Maarten Hajer, wetenschappelijk directeur Pathways to Sustainability
Maarten Hajer
Prof. dr. Maarten Hajer.

“Duurzaamheid is een gemeenschappelijke wake-upcall. Het is niet zozeer de uitdaging om onze problemen te definiëren, maar om een route naar duurzaamheid te bedenken. Dat vereist verbeelding en nieuwe vormen van samenwerking. De Universiteit Utrecht heeft een uitstekende reputatie binnen de duurzaamheidswetenschappen. Wat wij nu willen weten is hoe de universiteit een katalysator voor veranderingen kan worden, die het beste onderzoek in een veel breder scala aan onderwerpen bijeenbrengt. Als we bij specifieke onderzoeksvragen samenwerken met externe partners en onze wetenschappelijke topprestaties bundelen, kunnen we de overgang naar een duurzamere maatschappij daadwerkelijk tot stand brengen.”

Piet Gros en Peter Luijten, wetenschappelijk co-directeuren Life Sciences
Peter Luijten en Piet Gros, wetenschappelijk co-directeuren Life Sciences.
Prof. dr. Peter Luijten (links) and prof. dr. Piet Gros (rechts).

“Utrecht Life Sciences heeft een lange traditie op het gebied van interdisciplinair onderzoek. Onze vier hubs zijn daar een illustratie van. Het doel is voor ons om hoogstaande samenwerkingsverbanden op te zetten die de traditionele grenzen van wetenschappelijke onderzoeksgroepen overstijgen en verbindingen leggen tussen externe partners uit een regionaal en wereldwijd netwerk van onderzoeksinstituten, niet-gouvernementele organisaties, patiëntenverenigingen en/of particuliere ondernemingen. In het kader van One Health, Personalized Medicine Health, Regenerative Medicine & Stem Cells en Science for Life werken wij samen aan maatschappelijk relevante kwesties en wetenschappelijke doorbraken.”

Chantal Kemner, wetenschappelijk directeur Dynamics of Youth
Chantal Kemner in het KinderKennisCentrum
Prof. dr. Chantal Kemner.

“Het is verbazingwekkend hoeveel we nog niet weten over kinderontwikkeling. Om te snappen hoe mensen worden wie ze zijn heb je het grote plaatje nodig. Als broedplaats voor interdisciplinair onderzoek biedt het KinderKennisCentrum mogelijkheden voor samenwerking tussen kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De nieuwste onderzoeksfaciliteiten ondersteunen en stimuleren het onderzoek binnen het KinderKennisCentrum; denk aan gemeenschappelijke datasets en labs.”

Bas van Bavel, wetenschappelijk directeur Institutions for Open Societies
Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel.

"De lancering van de Hubs luidt een mooie, volgende fase in van de verdere versterking van ons strategische thema. Interdisciplinair onderzoek wordt samen met maatschappelijke partners verbonden aan concrete vraagstukken rond de ontwikkeling en bloei van open samenlevingen. Institutions for Open Societies doet dit door in haar Hubs vragen te stellen, en oplossingen aan te dragen, rondom de toekomst van arbeid, burgercollectieven, veiligheid, sociaal ondernemerschap en diversiteit."