Universiteit Utrecht helpt gemeenten om woningen van het gas af te krijgen

Aardgas

De Universiteit Utrecht helpt in samenwerking met W/E Adviseurs en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gemeenten om slimme roadmaps te ontwikkelen om wijken van het aardgas af te helpen. Energieonderzoeker Robert Harmsen werkt aan het project Smart-trans. 

“We staan als maatschappij voor een grote uitdaging”, zegt Robert Harmsen, energieonderzoeker aan het Copernicus Instituut. “Nederland telt zeven miljoen huishoudens. Die moeten vóór 2050 allemaal om. In het begin moet de boel nog op gang komen en dan is het de bedoeling dat het heel hard gaat. We gaan er vanuit dat richting 2035 tot wel een half miljoen huishoudens per jaar van het aardgas af gaan.”

Die opgave vraagt nogal wat van de maatschappij. Er zijn tegen die tijd veel vakmensen nodig voor die operatie. “We moeten hier veel meer mensen voor gaan werven. Je moet bij wijze van spreken nu al op scholen laten zien hoe mooi zo’n beroep is”, zegt Harmsen.

Weerstand verminderen

Reden voor de transitie is, naast het stopzetten van de gaswinning, ook de klimaatagenda. “We hebben in Parijs afgesproken dat de CO2-productie drastisch omlaag moet, voor een groot deel in de gebouwde omgeving. Ons project sluit goed aan bij die doelstelling", besluit Harmsen.

Het project duurt twee jaar. Gedurende deze twee jaar worden voor drie wijken in drie gemeenten (Breda, Nijmegen, Utrecht) onderzocht hoe de aardgastransitie zo slim mogelijk aangapakt kan worden. De technische noodzaak om het aardgasnet te vervangen binnen afzienbare termijn en een groot deel van de woningen dat in corporatiebezit is, zijn aanknopingspunten voor een succesvolle transitie. "Om de transitie echt succesvol te laten zijn, moeten de particuliere woningbezitters in zo’n wijk niet vergeten worden. Draagvlak onder deze groep is ook cruciaal. Wij willen de condities voor draagvlak voor de gemeenten helder krijgen.”